Εργαστήριο Οικονομική των Επιχειρήσεων και της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Προσωπικό:

Διευθυντής Εργαστηρίου

Ιωάννης Νικολάου, Καθηγητής, 

Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 

Μέλη Εργαστηρίου

MSc Σεραφιμίδου Ευδοκία, ΕΔΙΠ

Dr. Τσάλης θωμάς,  Στρατηγικό Περιβαλλοντικό Μάνατζμεντ Επιχειρήσεων

Dr. Τρεβλόπουλος Νικόλαος, Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Διανοητικό Κεφάλαιο και Επιχειρήσεις

MSc Λαναράς – Μαμουνής Γεώργιος, Κυκλική Οικονομία και Επιχειρήσεις

MSc Ζαφειροπούλου Μιχαέλα, Κυκλική Οικονομία και Προϊόντα

MSc Παπαθεοδώρου Κυριάκος, Τραπεζικός Τομέας και Περιβαλλοντικός Δανεισμός

MSc Λύρου Μαρτιν, 17 Στόχοι της Αειφορίας και Οργανισμοί

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διεύθυνση:
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος,
Δημοκρίτειο Πανεπιστημίο Θράκης,
Βασ. Σοφίας 12, 67100, Ξάνθη, Ελλάδα

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 25410 79392
E-mail: inikol@env.duth.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το Εργαστήριο Οικονομική των Επιχειρήσεων και της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ( ΕΟΕΠΤ) ιδρύθηκε το 2009 με απόφαση της γενικής συνέλευσης (…) του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στοχεύει στην προώθηση των ακόλουθων επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων:

(α) τη χρήση οικονομικών τεχνικών για τον υπολογισμό των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στην οικονομία (λ.χ. κλιματικές αλλαγές, υποβάθμιση των υδατικών πόρων)

(β) τη μελέτη και την κατανόηση των συστημικών κινδύνων που μεταφέρονται από την περιβαλλοντική υποβάθμιση στα βιομηχανικά συστήματα και το αντίστροφο,

(γ) τη μελέτη και την κατανόηση του κόστους των τεχνολογιών που συμβάλλουν στο περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε επίπεδο οικονομίας,

(δ) τη μελέτη και την κατανόηση των συστημικών κινδύνων που μεταφέρονται από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των βιομηχανικών συστημάτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα,

(ε) τη ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών για τη μείωση και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συνιστωσών που αποτελούν την οικονομία (λ.χ. νοικοκυριά, βιομηχανίες, χρηματοπιστωτικός τομέας),

(στ) την ανάπτυξη τεχνικών βελτιστοποίησης, διαχείρισης και ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων των επιχειρήσεων στο περιβάλλον και τον εντοπισμό ευκαιριών πράσινης επιχειρηματικότητας.

Το ΕΟΕΠΤ ευελπιστεί να γίνει ένα πρωτοπόρο ερευνητικό κέντρο σε θέματα διαχείρισης και οικονομικών σε θέματα που αφορούν το επιστημονικό πεδίο των μηχανικών περιβάλλοντος. Ο βασικός στόχος είναι να συνδέσει μέσα από τη συστημική αντίληψη τα πεδία της περιβαλλοντικής μηχανικής με τα πεδία της οικονομία και του μάνατζμεντ.

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο