ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ – Άγονης διαδικασίας για την εκλογή εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Μετάβαση στο περιεχόμενο