Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης σίτισης από τους/τις φοιτητές/τριες του ΔΠΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο