Εργαστήριο Περιβαλλοντικού & Eνεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων & Οικισμών

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Προσωπικό:
Αργυρώ Δημούδη, MSc, PhD, Αναπλ. Καθηγ. (Διευθύντρια)
Σταμάτιος Ζώρας, MSc, PhD, Επίκ. Καθηγ.

Ερευνητική Ομάδα:
Η ερευνητική του ομάδα αποτελείται από μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 25410.79388
E-mail: adimoudi@env.duth.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών στοχεύει στην εξειδίκευση των μηχανικών σε θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού και εφαρμογών ΑΠΕ σε κατασκευές και οικισμούς καθώς και στη συμβολή του σχεδιασμού στην Αειφόρο Ανάπτυξη. Το Εργαστήριο υποστηρίζεται από εξειδικευμένα λογισμικά (TAS-EDSL, Design Builder, Energy Plus, ANSYS, ENVI-met) , εξοπλισμό ενεργειακών και θερμικών μετρήσεων (θερμόμετρα, αισθητήρες ταχύτητας αέρα για διαφορετικές κλίμακες ταχυτήτων, θερμικές κάμερες, αισθητήρες θερμικής ροής, αναλυτές καυσαερίων, μετρητές φωτεινής έντασης κλπ), πυρανόμετρα, εξοπλισμό μέτρησης ανακλαστικότητας υλικών, θερμικής άνεσης, αυτόνομο οικίσκο με Φ/Β και μικρή ανεμογεννήτρια (ZED-KIM), συστοιχία Φ/Β με σύστημα παρακολούθησης του ήλιου, κλπ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η ομάδα της Εργαστηρίου έχει εκτεταμένη τεχνογνωσία στον τομέα του περιβαλλοντικού και ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων, ενεργειακών μετρήσεων και επιθεωρήσεων, ενεργειακών προσομοιώσεων, κατασκευών φιλικών προς το περιβάλλον και βιοκλιματικού σχεδιασμού υπαίθριων χώρων. Έχουν συμμετάσχει ενεργά στη μεταφορά της οδηγίας EPBD στην εθνική νομοθεσία και συμμετείχαν στις επιστημονικές επιτροπές για την ανάπτυξη των Τεχνικών Οδηγών για τη στήριξη του «Κανονισμού για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», την αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ καθώς και για την αναδιατύπωση του EPBD στην Κύπρο για τον ορισμό κτιρίων κατοικίας σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΣΜΚΕ). Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Εργαστηρίου συμμετέχει ως συντονιστής («ZenH Balkan – Κτίρια Νοσοκομείων σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας στα Βαλκάνια (Interreg- Med Balkan), AIRinSTRUCT (FP5)), ως επιστημονικός υπεύθυνος (Culture Dipole (Interreg Greece-Bulgaria), SSHORT, PRECis, EUBART στο FP5) και ως ερευνητής σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

Οικίσκος ZED-KIM
Στα πλαίσια των Ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου είναι εγκατεστημένος αυτόνομος πιλοτικός οικίσκος παραγωγής ενέργειας, επονομαζόμενος ZED-KIM (Zero Energy Demand-Kimmeria). Στο ZED-KIM είναι εγκατεστημένα διάταξη σταθερών φωτοβολταικών πάνελ και ανεμογεννήτριες για την παραγωγή ενέργειας και δίπλα στον οικίσκο περιστρεφόμενα σε δύο άξονες Φ/Β. η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες ή όταν αυτές είναι πλήρως φορτισμένες διοχετεύεται στο διασυνδεδεμένο δίκτυο της Δ.Ε.Η. Στο οικίσκο υπάρχουν συστήματα καταγραφής της παραγόμενης ενέργειας καθώς και μετεωρολογικός σταθμός.

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Θερμοκάμερες
Το Εργαστήριο διαθέτει θερμοκάμερες για τη μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς υλικών και κτιριακών κελυφών. Με βάση τα δεδομένα των μετρήσεων καθίσταται δυνατή η μελέτη της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων και διατύπωση διορθωτικών μέτρων βελτιστοποίησης της ενεργειακής του απόδοσης.

Πολύμετρα
Με χρήση φορητών οργάνων και πολύμετρων, μετρώνται, διερευνώνται και αναλύονται μικρομετεωρολογικοί παράγοντες του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος και διαπιστώνονται σχέσεις επίδρασης και διαμόρφωσης των συνθηκών άνεσης του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, άνεμος, φωτισμός, θόρυβος, Η/Μ ακτινοβολία).

Σύστημα καταγραφής συνθηκών θερμικής άνεσης
Με σκοπό την αναλυτική μελέτη των εσωτερικών συνθηκών θερμικής άνεσης στα κτίρια, το Εργαστήριο διαθέτει ολοκληρωμένο μεταφερόμενο σύστημα καταγραφής των δεικτών αυτών.

Διάταξη Υδρογόνου
Στα πλαίσια μελέτης τεχνολογιών Α.Π.Ε. και εφαρμογών τους στον κτιριακό και οικιστικό τομέα, το Εργαστήριο διαθέτει πιλοτική μονάδα μικρής κλίμακας τεχνολογίας υδρογόνου.

Λογισμικά
Επιδιώκεται με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών, η προσομοίωση κτιρίων και η μελέτη της ενεργειακής τους απόδοσης (θερμικές απώλειες, καταναλώσεις ενέργειας, εφαρμογή παθητικών συστημάτων, ΑΠΕ), της θερμικής τους συμπεριφοράς και η ανάλυση τους κύκλου ζωής τους. Έτσι, είναι δυνατή η ενεργειακή ταξινόμηση του κτιρίου και η μελέτη εφαρμογής προτάσεων για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής του συμπεριφοράς, σύμφωνα με τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και των νομοθετικών ρυθμίσεων (ΚΕΝΑΚ).

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο