Πρακτική Άσκηση

Διδάσκοντες: Αικατερίνη Σταματελάτου
Κωδικός Μαθήματος: ΠΡΑΚΤ
Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 2
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Προαπαιτούμενα: –
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL):

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Συνδέουν το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκονται με τα όσα εφαρμόζονται στην αγορά εργασίας.
• Δημιουργήσουν και να χειρίζονται αποτελεσματικό το επαγγελματικό τους προφίλ.
• Προβάλουν με τον καλύτερο τρόπο την εμπειρία τους από την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης.

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

1. Εισαγωγή για την πρακτική άσκηση – Σημασία, διαδικασία.
2. Κριτήρια επιλογής φορέα ανά κατεύθυνση – βάση δεδομένων
3. Προσέγγιση φορέα – Συγγραφή επιστολής κινήτρων και σύντομου βιογραφικού σημειώματος
4. Εκπρόσωποι φορέων με αντικείμενο σχετικό με την κατεύθυνση Α
5. Εκπρόσωποι φορέων με αντικείμενο σχετικό με την κατεύθυνση Β
6. Οι φοιτητές που εκπόνησαν Πρακτική Άσκηση μοιράζονται την εμπειρία τους
7. Παρουσίαση φορέων που έχουν επιλέξει οι φοιτητές (Ι)
8. Παρουσίαση φορέων που έχουν επιλέξει οι φοιτητές (ΙΙ)
9. Δημιουργία επαγγελματικού προφίλ σε δίκτυα – δικτύωση
10. Ημερίδα γραφείου διασύνδεσης
11. Επαγγελματισμός και χρήση τεχνολογίας office. Προετοιμασία για τη σύνταξη αναφοράς της Πρακτικής Άσκησης
12. Καλές Πρακτικές κατά την εργασία στον φορέα απασχόλησης
13. Αξιοποίηση της Πρακτικής Άσκησης μετά την Πρακτική Άσκηση

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:  

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο