Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Προσωπικό:
Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης, Επίκουρος Καθηγητής (Διευθυντής)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διεύθυνση:
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος,
Δημοκρίτειο Πανεπιστημίο Θράκης,
Βασ. Σοφίας 12, 67100, Ξάνθη, Ελλάδα

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: +302541079886
E-mail: kochristo@env.duth.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας εστιάζει στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προηγμένων υλικών στη νάνο-κλίμακα (νανοϋλικά) και την εφαρμογή τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα:

• Ανάπτυξη νανοϋλικών ως φωτοκαταλύτες (οξείδια μετάλλων, νιτρίδιο του άνθρακα, μεταλλο-οργανικά πλέγματα (Metal-Organic Frameworks, MOFs)) και την εφαρμογή τους με τη χρήση ηλιακού φωτός:

– στην αποικοδόμηση οργανικών ρύπων στην υγρή και αέρια φάση
– στην παραγωγή υδρογόνου ως καύσιμο μηδενικής εκπομπής ρύπων από το νερό και την αναμόρφωση υδρογονανθράκων
– στο μετασχηματισμό διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε καύσημα

• Ανάπτυξη καινοτόμων υλικών ως προσροφητές ρύπων στην υγρή και αέρια φάση
• Ανάπτυξη πολυ-λειτουργικών υλικών για την παράλληλη δέσμευση και μετατροπή ρύπων
• Ανάπτυξη υλικών ως αισθητήρες για την ένγκαιρη και ακριβή ποιοτική και ποσοτική ανίχνευση ρύπων στο περιβάλλον (υγρή και αέρια φάση)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το εργαστήριο καλύπτει ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της γενικής ανόργανης και οργανικής χημείας, αναλυτικής χημείας – ενόργανης ανάλυσης, υδατικής χημείας – ρύπανσης υδάτινων πόρων. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το εργαστήριο σε συνεργασία με ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού εφαρμόζει προηγμένες φασματοσκοπικές και αναλυτικές τεχνικές για το χαρακτηρισμό των υλικών και την κατανόηση του μηχανισμού δράσης με τελικό στόχο την αύξηση της απόδοσης.
Το εργαστήριο συνεργάζεται στενά με ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού:

• Department of Chemical Engineering, Imperial College London, UK
• Institute of Catalysis and Petrochemistry, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, SPAIN
• Department of Chemistry, University of Trieste, Trieste, ITALY
• Institute of Chemistry and Processes for Energy, Environment and Health (ICPEES), French National Research Council (CNRS) / University of Strasbourg, Strasbourg, FRANCE
• Department of Chemistry, Northwestern University, Chicago, USA
• Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο