Εργαστήριο Τεχνολογίας Παραγωγής Ενέργειας από Μη Συμβατικές Πηγές

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Προσωπικό:
Ο Κωνσταντίνος Ελμάσίδης (Αναπληρωτής Καθηγητής, Χημικός Μηχανικός, που διορίστηκε τον Αύγουστο του 2014),  ο Κωνσταντίνος Αθανασίου (Επίκουρος Καθηγητής, Χημικός Μηχανικός, που διορίστηκε τον Ιούνιο του 2010) και η Αικατερίνη Σταματελάτου (Αναπληρώτρια καθηγήτρια Χημικός Μηχανικός, που διορίστηκε τον Ιούνιο του 2010) είναι τα τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος του Εργαστηρίου. Ο Κωνσταντίνος Ελμασίδης εστιάζει τα ενδιαφέροντά του στα Συστήματα Παροχής Ισχύος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Ο Κωνσταντίνος Αθανασίου επικεντρώνεται στις Κυψέλες Καυσίμου και στην αξιοποίηση Βιομάζας μετά από θερμική κατεργασία. Η Αικατερίνη Σταματελάτου μελετά διεργασίες για την αξιοποίηση αποβλήτων και βιομάζας κυρίως προς παραγωγή ενέργειας με έμφαση στις βιοδιεργασίες. Ως μέλη του εργαστηρίου N-CES έχουν εκπονήσει μια σειρά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, διεθνή συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων. Στο Εργαστήριο ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή ο Κοσμαδάκης Ιωάννης (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Msc) και υλοποιούν τη διδακτορική τους διατριβή οι υποψήφιοι διδάκτορες Δήμου Ηλιάννα (Γεωπόνος, Msc), Απόστολος Σπυριδωνίδης (Μηχανικός Περιβάλλοντος, Msc), Αχιλλέας Καλογιάννης (Μηχανικός Περιβάλλοντος), Κλειώ Γιουλούντα (Μηχανικός Περιβάλλοντος), Θεοχάρης Σιδέρης (Μηχανικός Περιβάλλοντος, Msc), Χριστίνα Καρυοφυλλίδου (Μηχανικός Περιβάλλοντος), Μαρία Ματσκά (Μηχανικός Περιβάλλοντος), Παρθένα Αθανασιάδου (Μηχανικός Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Msc), Θωμάς Κουρκούνας (Μηχανολόγος Μηχανικός, Msc), Αλέξανδρος Τζανής (Μαθηματικός, Msc), Στέφανος Κεσκίνης (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Msc).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διεύθυνση:
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης , Βασ. Σοφίας12, 67132 Ξάνθη

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δρ. Α. Σταματελάτου
Τηλ.: +30 2541079315
Email: astamat@env.duth.gr

Δρ. Κ. Ελμασίδης
Τηλ.:  +30 2541079876
Email: kelmasid@env.duth.gr

Δρ. Κ. Αθανασίου
Τηλ.: +30 2541079316 (+30 6937657128)
Email: kathan@env.duth.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Παραγωγής Ενέργειας από Μη Συμβατικές Πηγές (N-CES) βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2010. Οι επιστημονικοί του στόχοι εστιάζονται στους τομείς:

 • Κυψέλες Καυσίμου Στερεού Ηλεκτρολύτη (SOFCs) και χρήση ανανεώσιμων καυσίμων σε SOFCs.
 • Κυψέλες Ηλεκτρόλυσης Στερεού Ηλεκτρολύτη (SOΕCs) και χρήση ανανεώσιμων καυσίμων για την υποβοήθηση της ηλεκτρόλυσης υψηλής θερμοκρασίας.
 • Διαχείριση ενέργειας υβριδικών συστημάτων παροχής ισχύος που περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
 • Εκτιμήσεις δυναμικού βιομάζας.
 • Παραγωγή βιοκαυσίμων και χρήσιμων προϊόντων από βιομάζα και υδρογόνωση του διοξειδίου του άνθρακα.
 • Τεχνικοοικονομικές μελέτες σκοπιμότητας σχετικά με τις εφαρμογές μετατροπής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, ανανεώσιμα καύσιμα και χημικά προϊόντα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το εργαστήριο συνεργάζεται στενά με:

 • Το Εργαστήριο Σχεδιασμού και Εφαρμογής Συστημάτων και Διαδικασιών του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων.
 • Το Εργαστήριο Ηλεκτροχημικών Διεργασιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Το Εργαστήριο Εναλλακτικών και Ανανεώσιμων Καυσίμων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 • To τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Το Τμήμα Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 • Την εταιρεία Συστήματα Sunlight ΑΒΕΕ.
 • Τη μονάδα παραγωγή βιοαερίου ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ.
 • Τον τεχνοβλαστό Act4

και στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, συνεργάστηκε επίσης με πολλά άλλα ιδρύματα, πανεπιστήμια και εταιρείες (University of Castilla-La-Mancha, University of Amsterdam, Hellenic Petroleum Renewable Energy Sources S.A., Tecnologías Avanzadas Inspiralia SL, St Andrews University, RISO DTU, Forschungszentrum Jülich, University of Groningen, Politecnico di Torino,  AIRBUS,  κα).

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το εργαστήριο N-CES φιλοξενεί τις ακόλουθες πλήρως εξοπλισμένες πειραματικές μονάδες.

A. Τρία πειραματικά Υβριδικά Συστήματα Παροχής Ισχύος (ΥΣΠΙ) εφοδιασμένα με συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου. Τα τρία πειραματικά ΥΣΠΙ συνίστανται από:

1ο Σύστημα:
Φωτοβολταϊκά συστοιχία με εγκατεστημένη ισχύ των 705Wp
Ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας αποτελούμενο από μια συστοιχία μπαταριών μολύβδου / οξέος συνδεδεμένων σε σειρά, με συνολική ονομαστική χωρητικότητα 200 Ah και ονομαστική τάση 12 Volt.
DC/DC μετατροπέα / φορτιστή ο οποίος συνδέει τη φωτοβολταϊκή συστοιχία με το ζυγό συνεχούς τάσης (DC bus).
DC/AC αντιστροφέα / φορτιστή ονομαστικής ισχύος 1200Watt το οποίο συνδέει το ζυγό συνεχούς τάσης με τα φορτία αλλά επιτρέπει και τη φόρτιση των μπαταριών από συμβατικές πηγές ενέργειας όποτε είναι απαραίτητο.

2o Σύστημα:
Φωτοβολταϊκά συστοιχία με εγκατεστημένη ισχύ των 470Wp
Ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας αποτελούμενο από μια συστοιχία μπαταριών μολύβδου / οξέος συνδεδεμένων σε σειρά, με συνολική ονομαστική χωρητικότητα 56 Ah και ονομαστική τάση 24 Volt.
DC/DC μετατροπέα / φορτιστή ο οποίος συνδέει τη φωτοβολταϊκή συστοιχία με το ζυγό συνεχούς τάσης (DC bus).
DC/AC αντιστροφέα ονομαστικής ισχύος 350Watt το οποίο συνδέει το ζυγό συνεχούς τάσης με τα φορτία.

3o Σύστημα:
Φωτοβολταϊκά συστοιχία με εγκατεστημένη ισχύ των 1590Wp
Ανεμογεννήτρια με εγκατεστημένη ισχύ 1000Wp
Ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας αποτελούμενο από μια συστοιχία μπαταριών μολύβδου / οξέος συνδεδεμένων σε σειρά, με συνολική ονομαστική χωρητικότητα 150 Ah και ονομαστική τάση 48 Volt.
DC/DC μετατροπέα / φορτιστή ο οποίος συνδέει τη φωτοβολταϊκή συστοιχία με το ζυγό συνεχούς τάσης (DC bus).
DC/AC αντιστροφέα / φορτιστή ονομαστικής ισχύος 3000Watt το οποίο συνδέει το ζυγό συνεχούς τάσης με τα φορτία αλλά επιτρέπει και τη φόρτιση των μπαταριών από συμβατικές πηγές ενέργειας όποτε είναι απαραίτητο.

Β. Μια πειραματική συσκευή για κυψέλες καυσίμου και ηλεκτροχημικές μετρήσεις. Αποτελείται απο:

• φούρνο υψηλής θερμοκρασίας (1500 oC) για την προετοιμασία μονάδων SOFC και τη λειτουργία SOFC σε υψηλή θερμοκρασία
• ένα σύστημα για την προετοιμασία και τη μέτρηση του αερίου ρεύματος των αντιδραστηρίων / προϊόντων
• ένα γαλβανοστάτη-ποτενσιοστάτη για τις ηλεκτροχημικές μετρήσεις, και
• συστήματα ανάλυσης για τα αέρια ρεύματα που περιλαμβάνουν έναν αέριο χρωματογράφο και ένα σύστημα συνεχούς ανάλυσης CO / CO2 με υπέρυθρες.

Γ) Πειραματικές διατάξεις αναερόβιας χώνευσης εργαστηριακής κλίμακας

Αποτελούνται από έναν ή δύο βιοαντιδραστήρες (1-5 L ο καθένας) στη σειρά και τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό (αντλίες, σύστημα θέρμανσης, σύστημα ανάδευσης)Δ) Πειραματικές διατάξεις αναερόβιας χώνευσης πιλοτικής κλίμακας

Αποτελείται από βιοαντιδραστήρα 50 L εξοπλισμένο με σύστημα ανάδευσης, ρύθμιση pH, σύστημα θέρμανσης, αντλίες τροφοδοσίας και ανακυκλοφορίας

 • E) Εξοπλισμός για χημικές και βιοχημικές αναλύσεις

(α) Φούρνος ξήρανσης (β) Πυριαντήριο

(α) (β) (γ)

 

(α) συσκευή χώνευσης COD, (β) συσκευή χώνευσης ΤΚΝ , (γ) συσκευή απόσταξης


Φασματοφωτόμετρο


Αέριος χρωματογράφος


Διάταξη για τον προσδιορισμό βιοχημικά μεθανογόνου δυναμικού από απόβλητα και βιομάζα σε θερμοστατούμενο θάλαμο

 

ΣΤ Σύστημα ηλεκτρόλυσης νερού για παραγωγή υδρογόνου με μεμβράνη ανταλλαγής ανιόντων

Hλεκτρολυτικό σύστημα παραγωγής υδρογόνου AEM Electrolyser EL 4.0, 2,4 kW, με ρυθμό παραγωγής υδρογόνο έως 500 NL/h @ 35 bar που αποτελείται από μια μονάδα ηλεκτρόλυσης νερού (πάνω) και ένα σύστημα δεξαμενής νερού και παρακολούθησης αγωγιμότητας (κάτω).

 1. Z) Αντιδραστήρας υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας με ανάμειξη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Από το 2010, το Εργαστήριο έχει συμμετάσχει στα ακόλουθα ερευνητικά έργα:

Ολοκληρωμένα

 • “CO2 and H2O toward methanol synthesis at atmospheric pressure in co-ionic electrochemical membrane reactors” CAPITA COMMON INITIATIVE.
 • “A novel technology for producing bio-based synthetic textile fibres from biomass-derived furanic monomers” – 298619 – FP7-SME-2012-2, EU
 • “Efficient Conversion of Coal to Electricity – Direct Coal Fuel Cells (DCFC)” – Research Fund for Coal and Steel, EU.
 • “Novel anodes for solid electrolyte membrane reactors and their applications in solid oxide fuel cells” – Contract with King Abulaziz City for Science and Technology.
 • “Study of the Biomass Potential for 2nd Generation Biofuels in Greece”
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη νανο-δομημένων καταλυτών για την υδρογόνωση του CO2 προς προϊντα προστιθέμενης αξίας” ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
 • Proton and oxygen co-ionic conductors for CO2/H2O co-electrolysis and intermittent RES conversion to Methanol and other chemicals towards EU Sustainability (PROMETHEUS) – Greek-German call for proposals on bilateral research and innovation cooperation, 2016
 • Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης (LIGBIO-GASOFC) – ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (2018 – 2021).
 • “High Specific Energy Lithium Cells for Space Exploration”, funded by European Space Agency (ESA) (2014 – 2015).
 • “Future Lithium-ion technology: Development of advanced materials & Lithium-ion cells of space batteries”, funded by European Space Agency (ESA) (2017 – 2019).
 • “TOWARDS ZERO ENERGY HOSPITALS IN THE BALKAN REGION – ZenH Balkan” Interreg Balkan-Mediterranean Programme 2014 -2020.
 • “Innovative High Energy Density Li-ion batteries operating at low temperature /HELT-Bat” funded by European Space Agency (ESA) (2018 – 2020).
 • Στερεοί Ηλεκτρολύτες για μπαταρίες ιόντων λιθίου (SOLIDEL) – ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (2018 – 2021).

 

Σε εξέλιξη

 • Nano-Engineered Co-Ionic Ceramic Reactors for CO2/H2O Electroconversion to Light Olefins (ECOLEFINS), HORIZON-EIC-2022-PATHFINDEROPEN-01-01
 • REINFORCEMENT OF RENEWABLE ENERGY ECONOMY THROUGH BIOPROCESSING OF BIOGAS TO BIOMETHANE (SUN-UpCH4) (3209) (15/06/2022 -to 14/06/2025), Hellenic Foundation for Research and Innovation. 2nd call for supporting faculty members.
 • Funding of PhD candidates in the framework of the 3rd Call for H.F.R.I. Scholarships for PhD Candidates – Beneficiary Kleio Gioulounta, application number 629 (16/05/2022 to 15/03/2025)
 • Funding of PhD candidates in the framework of the 3rd Call for H.F.R.I. Scholarships for PhD Candidates – Beneficiary Achilleas Kalogiannis, application number 6108, (from 16/05/2022 to 15/07/2024)
 • EMPLOYING CIRCULAR ECONOMY PRINCIPLES ON THE MANAGEMENTOF RESIDUAL PLANT BIOMASS FROM GREENHOUSE CROPS (21/04/2021 to 31/01/2023), Thrace Greenhouses SA.
 • «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΒΑΞ» (14/03/2018 to 30/11/2024), ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο