Πρακτική Άσκηση


Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή δημόσιους φορείς και οργανισμούς, διάρκειας 2 μηνών. Η δυνατότητα αυτή δίνεται στους φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου. Η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα διευκολύνει τη διασύνδεση των θεωρητικών γνώσεων που αποκτήθηκαν από τα μαθήματα με την εφαρμογή στην πράξη.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος η Πρακτική Άσκηση θεσμοθετήθηκε πλέον ως μάθημα επιλογής ενταγμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Λόγω των συνεχών υποχρεώσεων των φοιτητών από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο, η Πρακτική Άσκηση θα είναι θερινή και θα διαρκεί από 1/7 έως 31/8 κάθε έτος.

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος για τα έτη 2011 – 2013 θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης. Αναλυτικές πληροφορίες για τους ασκούμενους και τις επιχειρήσεις παρέχονται στο αρχείο Ενημέρωση Φορέων Πρακτικής Άσκησης.

Η επιστολή πρόσκλησης προς τις επιχειρήσεις και τους φορείς για να δεχθούν φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος δίνεται στο αρχείο Ενημέρωση Φορέων Πρακτικής Άσκησης.” και η φόρμα συμμετοχής στο “Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος”.

Οι επιχειρήσεις και οι φορείς που έως σήμερα εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αναφέρονται στο αρχείο “Κατάλογος Επιχειρήσεων για Πρακτική Άσκηση”.