Μελίδης Π.


Βαθμίδα:
Αναπληρωτής Καθηγητής

Εργαστήριο:
Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων

Γνωστικό Αντικείμενο:
Βελτιστοποίηση και Έλεγχος Διεργασιών σε Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΦΕΚ προκήρυξης 40/18.02.04, ΦΕΚ διορισμού 64/9.3.2006)

Εκπαίδευση:
1991: Διδακτορικό (Dr. rer. nat.), Τμήμα Χημείας, Ινστιτούτο Ανόργανης Χημείας, Πολυτεχνείο Στουτγάρδης, Γερμανία.
1988: Δίπλωμα Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πολυτεχνείο Στουτγάρδης, Γερμανία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Σημερινή ερευνητική δραστηριότητα αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών που συμπληρώνουν τη δράση και βελτιώνουν την απόδοση συμβατικών τεχνολογιών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Καλύπτει θέματα, όπως:
1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων αναερόβιων, ανοξικών και αερόβιων διεργασιών για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων.
2. Βελτιστοποίηση της λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας.
3. Προσομοίωση και αυτοματοποίηση των διεργασιών με την χρήση αισθητήρων συνεχούς καταγραφής.
4. Αναερόβια επεξεργασία υγρών βιομηχανικών και αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και περίσσειας ιλύος βιολογικών καθαρισμών.
5. Βιολογική και φυσικοχημική επεξεργασία διασταλαγμάτων χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:
Paraschos Melidis, Spyridon Ntougias, Varvara Vasilatou, George Skouteris, Konstantinos Azis, Vasileios Diamantis , Alexandros Alexandridis Biofouling Aspects and Critical Flux Evaluation in an Intermittently Aerated and Fed Submerged Membrane Bioreactor (2016) Environ. Process. Article in Press
Ntougias, S., Melidis, P., Navrozidou, E., Tzegkas, F. Diversity and efficiency of anthracene-degrading bacteria isolated from a denitrifying activated sludge system treating municipal wastewater (2015) International Biodeterioration and Biodegradation, 97, pp. 151-158.
Athanasoulia, E., Melidis, P., Aivasidis, A. Co-digestion of sewage sludge and crude glycerol from biodiesel production (2014) Renewable Energy, 62, pp. 73-78.
Melidis, P., Kapagiannidis, A.G., Ntougias, S., Davididou, K., Aivasidis, A. Performance and metabolic aspects of a novel enhanced biological phosphorus removal system with intermittent feeding and alternate aeration (2014) Water Science and Technology, 69 (8), pp. 1612-1619.
Melidis, P., Ntougias, S., Sertis, C. On-line monitoring of a BNR process using in situ ammonium and nitrate probes and biomass nitrification-denitrification rates in an intermittently aerated and pulse fed bioreactor (2014) Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 89 (10), pp. 1516-1522.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410 79372
Email: pmelidis@env.duth.gr