Διδάσκοντες

Καθ. Ε. Βουδριάς
Καθ. Σ. Ραψομανίκης
Καθ. Γ. Συλαίος
Καθ. Κ. Τσαγκαράκης
Καθ. Δ. Κομίλης
Αν. Καθ. Γ. Λούπα
Αν. Καθ. Π. Μελίδης
Αν. Καθ. Χ. Πεταλάς
Επικ. Καθ. Κ. Αθανασίου
Επικ. Καθ. Γ. Γκίκας
Επικ. Καθ. Κ. Ελμασίδης
Επικ. Καθ. Ι. Νικολάου
Επικ. Καθ. Σ. Ντούγιας
Επικ.Καθ. A. Πασχαλίδου
Επικ. Καθ. Α. Σταματελάτου
Δρ. Β. Διαμαντής (ΕΔΙΠ)
Δρ. Ν. Βαγιόκας
Δρ. Γ. Ιορδάνου
Δρ. Κ. Κελεκτσόγλου
Δρ. Ι. Κυριτσάκη
Δρ. Β.Παπαευαγγέλου
Δρ. Α. Τασοπούλου
Δρ. Θωμάς Τσάλλης
Δρ.Π. Χαριτίδης

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση:Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος,Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100

  • Τηλέφωνο: +30 25410 79372

  • Email: pmelidis@env.duth.gr