Γραμματειακή και Τεχνική Υποστήριξη


Αθανάσιος Μπεζιργιαννίδης
Επικοινωνία
Τηλ.: 2541079770
Κιν.: 6980397846
E-mail: abezirgi@env.duth.gr

Θέση
Γραμματειακή και Τεχνική Υποστήριξη του ΠΜΣ «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία»

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2006
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ¨Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη¨, τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2007
Υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (σε εξέλιξη)