15 Επιστήμονες από το ΔΠΘ στο top 2% της λίστας των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου


15 Επιστήμονες από το ΔΠΘ στο top 2% της λίστας των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου

Δημοσιεύθηκε από ομάδα καθηγητών του Stanford University η ανανεωμένη λίστα με την παγκόσμια κατάταξη των επιστημόνων “Data for updated science-wide author databases of standardized citation indicators” (2020).

Στη μελέτη παρουσιάζεται μια κατάταξη πάνω από 7 εκατομμυρίων επιστημόνων παγκοσμίως από όλους τους τομείς έρευνας και τεχνολογίας (22 επιστημονικά πεδία και 176 υποπεδία) με τη χρήση πλήθους συνδυαστικών βιβλιομετρικών δεικτών των εργασιών και αναφορών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των επιστημόνων. Λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι συνολικές ετεροαναφορές και ο δείκτης h-index αλλά η σταθμισμένη μέτρηση της συν-συγγραφής και περιλαμβάνονται οι επιστήμονες που έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον 5 άρθρα.

Στο top 2% (100,000 πρώτες θέσεις) με βάση τα στοιχεία της έρευνας βρίσκονται 15 επιστήμονες από το ΔΠΘ ως εξής ανά Σχολή και με σειρά αξιολόγησής τους στην παγκόσμια λίστα:

Σχολή Επιστημών Υγείας:

 1. Κωνσταντινίδης Σταύρος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
 2. Κουκουράκης Μιχαήλ, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
 3. Γιατρομανωλάκη Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής
 4. Παπάνας Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
 5. Κοντογιώργης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Σχολή Επιστημών Αγωγής:

 1. Κόκκινος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πολυτεχνική Σχολή:

 1. Καραγιάννης Χρήστος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
 2. Κομίλης Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
 3. Χαλιορής Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
 4. Παντοκράτορας Αστέριος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
 5. Ρουσάκης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
 6. Πρατικάκης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ
 7. Κοσματόπουλος Ηλίας, Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ
 8. Δημητρακόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ
 9. Ζωηρός Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ

Τα στοιχεία της κατάταξης  “Top 2% of scientists ” είναι  διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο στις ακόλουθες ιστοσελίδες,

Total Page Visits: 732 - Today Page Visits: 1

Ο Λεωνίδας Καρακατσάνης απέκτησε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το ΔΠΘ το 1991 και ανακηρύχθηκε διδάκτορας του ΔΠΘ το 2013. Από το 1992 μέχρι το 2018 εργάστηκε ως Διοικητικό προσωπικό του ΔΠΘ στις θέσεις: α) Υπεύθυνος λειτουργίας του Γραφείου Διαμεσολάβησης του ΔΠΘ σε θέματα καινοτομίας και εκμετάλλευσης ερευνητικών αποτελεσμάτων β) Προϊστάμενος Γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Έχει συμμετάσχει σε 15 έργα R&D στο ΔΠΘ. Το 2018 μετατάχθηκε σε θέση ΕΔΙΠ στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το ερευνητικό του πεδίο επικεντρώνεται σε: α) Μη γραμμική ανάλυση χρονοσειρών με μεθόδους από την θεωρία πολυπλοκότητας σε φυσικά και ανθρωπογενή συστήματα, β) Μη εκτατική στατιστική Tsallis, γ) Εφαρμογές της θεωρίας της τύρβης, δ) Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης. Από το 2013 συνεργάζεται με το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φιλαδέλφειας του PENN University στις ΗΠΑ σε ανάλυση δεδομένων από το ανθρώπινο γονιδίωμα. Από το 2018 είναι υπεύθυνος της άτυπης ερευνητικής ομάδας Πολυπλοκότητας (https://complex.env.duth.gr) με αντικείμενο την ανάλυση δεδομένων από φυσικά και βιολογικά συστήματα. που εδρεύει στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ και έχει αναπτύξει εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες. Έχει δημοσιεύσει 20 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 7 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων και τόμους βιβλίων και μετέχει σε 1 Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας.