πυρSENSE


Η εφαρμογή «πυρSENSE» (http://labecolftp.env.duth.gr:8000/) βασίζεται σε ένα δίκτυο μετρητικών οργάνων (μετεωρολογικές παράμετροι, διαδικτυακές κάμερες) εγκατεστημένων στο περιαστικό δάσος και εντός του αστικού ιστού των πόλεων. Η εφαρμογή «πυρSENSE» παρουσιάζει με εύληπτο και διαδραστικό τρόπο στον χρήστη τόσο τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής όσο και τον Δείκτη Κινδύνου Πυρκαγιάς (ΔΚΠ), δυναμικό αλλά και μελλοντικό, με δυνατότητα πρόγνωσης για μια περίοδο 5 ημερών, όπου όσο υψηλότερος είναι ο ΔΚΠ, τόσο πιο ευνοϊκές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες για να εκκινήσει και να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ομάδα του έργου στο email: nikolaoskokkos@gmail.com
Η εφαρμογή για το περιαστικό δάσος της παλιάς πόλης της Ξάνθης πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιών σε ιστορικά κέντρα και παλιές πόλεις, οι οποίες βρίσκονται σε επαφή με το περιαστικό πράσινο» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο στα πλαίσια του Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΠ2 «Καινοτόμες Δράσεις – Έξυπνες Πόλεις» με δικαιούχο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Βασίλειος Διαμαντής)

Total Page Visits: 272 - Today Page Visits: 1