ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2018 – Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας


Η Μεταπτυχιακή Διατριβή του κ. Τουμπουλίδη Παύλου με τίτλο «Διερεύνηση της Απόδοσης και Εφαρμογής Ηλιακών Συλλεκτών Αέρα» πήρε βραβείο στον πανελλήνιο διαγωνισμό «Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας – ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ», στην κατηγορία ‘ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2018 – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ’, ενότητα «Ενέργεια στις Πόλεις», το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο από τον εθελοντικό οργανισμό για το αστικό περιβάλλον Ecocity (www.oikopolisawards.gr). Η διατριβή διεκπεραιώθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με επιβλέπουσα την κα Δημούδη Αργυρώ, Αναπλ.Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ.

Total Page Visits: 287 - Today Page Visits: 1