Βραβείο καλύτερης εργασίας στο διεθνές συνέδριο.


Η εργασία της κας. Καλογιαννίδου Αικατερίνης με τίτλο “Generation and Composition of Medical Waste Derived From Histopathology Laboratories” πήρε βραβείο καλύτερης εργασίας στο διεθνές συνέδριο “2nd International Conference of Recent Trends in Environmental Science and Engineering (RTESE’18)” (10-12 Ιουνίου Niagara Falls, Canada).https://rtese.com/ https://avestia.com/RTESE2018_Proceed…/…/paper/RTESE_128.pdf.

Η εργασία βασίστηκε στη Μεταπτυχιακή Διατριβή της κας. Καλογιαννίδου, η οποία διεκπεραιώθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη», με επιβλέποντα τον κ. Δημήτριο Κομίλη, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ.” ICOS-First General Assembly

Total Page Visits: 172 - Today Page Visits: 1