πυρSENSE


Η εφαρμογή «πυρSENSE» (http://labecolftp.env.duth.gr:8000/) βασίζεται σε ένα δίκτυο μετρητικών οργάνων (μετεωρολογικές παράμετροι, διαδικτυακές κάμερες) εγκατεστημένων στο περιαστικό δάσος και εντός του αστικού ιστού των πόλεων. Η εφαρμογή «πυρSENSE» παρουσιάζει με εύληπτο και διαδραστικό τρόπο στον χρήστη τόσο τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής όσο και τον Δείκτη Κινδύνου Πυρκαγιάς (ΔΚΠ), δυναμικό αλλά και μελλοντικό, με δυνατότητα πρόγνωσης για μια περίοδο 5 ημερών, όπου όσο υψηλότερος είναι ο ΔΚΠ, τόσο πιο ευνοϊκές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες για να εκκινήσει και να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ομάδα του έργου στο email: nikolaoskokkos@gmail.com
Η εφαρμογή για το περιαστικό δάσος της παλιάς πόλης της Ξάνθης πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιών σε ιστορικά κέντρα και παλιές πόλεις, οι οποίες βρίσκονται σε επαφή με το περιαστικό πράσινο» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο στα πλαίσια του Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΠ2 «Καινοτόμες Δράσεις – Έξυπνες Πόλεις» με δικαιούχο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Βασίλειος Διαμαντής)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ 21-22: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ


Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει και λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διαρκείας τριών (3) εξαμήνων στο γνωστικό αντικείμενο:

Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη – (Environmental Engineering and Science)

Η πρώτη προθεσμία υποβολής είναι η Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021. Μετά την προθεσμία αυτή, θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις και, εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές θα συμπληρωθούν στην επόμενη προθεσμία υποβολής, η οποία θα είναι η Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021, με προβλεπόμενη έναρξη μαθημάτων το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2021.

Πληροφοριακό υλικό θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.env.duth.gr/pg και στην σελίδα του Facebook  https://www.facebook.com/pmexanthi

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ 2021 – 2021

ΑΙΤΗΣΗ 2021 – 2022

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Waste Management – Editorial Board (Professor D. Komilis)


Ο Καθηγητής Δ. Κομίλης, από 1/1/2021, είναι ο νέος co-Editor in Chief (συνυπεύθυνος επιμελητής) στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό της Elsevier “Waste Management”, που αφορά στη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

https://www.journals.elsevier.com/waste-management

 

2η θέση στον διαγωνισμό πράσινης καινοτομίας “GreenTech Challenge”


Η ομάδα BioFlames, στην οποία συμμετείχαν οι Φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΣΜΙΣΗΣ και ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, κατέκτησε τη 2η θέση στον διαγωνισμό πράσινης καινοτομίας “GreenTech Challenge” που διοργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η ομάδα BioFlames παρουσίασε ένα επιχειρηματικό πλάνο για την αξιοποίηση υπολειμμάτων καφέ. To Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος συγχαίρει την ομάδα BioFlames και στέκεται αρωγός στην προσπάθεια των Φοιτητών του για νέες διακρίσεις  και  την επίτευξη επιστημονικής αριστείας.

15 Επιστήμονες από το ΔΠΘ στο top 2% της λίστας των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου


15 Επιστήμονες από το ΔΠΘ στο top 2% της λίστας των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου

Δημοσιεύθηκε από ομάδα καθηγητών του Stanford University η ανανεωμένη λίστα με την παγκόσμια κατάταξη των επιστημόνων “Data for updated science-wide author databases of standardized citation indicators” (2020).

Στη μελέτη παρουσιάζεται μια κατάταξη πάνω από 7 εκατομμυρίων επιστημόνων παγκοσμίως από όλους τους τομείς έρευνας και τεχνολογίας (22 επιστημονικά πεδία και 176 υποπεδία) με τη χρήση πλήθους συνδυαστικών βιβλιομετρικών δεικτών των εργασιών και αναφορών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των επιστημόνων. Λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι συνολικές ετεροαναφορές και ο δείκτης h-index αλλά η σταθμισμένη μέτρηση της συν-συγγραφής και περιλαμβάνονται οι επιστήμονες που έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον 5 άρθρα.

Στο top 2% (100,000 πρώτες θέσεις) με βάση τα στοιχεία της έρευνας βρίσκονται 15 επιστήμονες από το ΔΠΘ ως εξής ανά Σχολή και με σειρά αξιολόγησής τους στην παγκόσμια λίστα:

Σχολή Επιστημών Υγείας:

 1. Κωνσταντινίδης Σταύρος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
 2. Κουκουράκης Μιχαήλ, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
 3. Γιατρομανωλάκη Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής
 4. Παπάνας Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
 5. Κοντογιώργης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Σχολή Επιστημών Αγωγής:

 1. Κόκκινος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πολυτεχνική Σχολή:

 1. Καραγιάννης Χρήστος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
 2. Κομίλης Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
 3. Χαλιορής Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
 4. Παντοκράτορας Αστέριος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
 5. Ρουσάκης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
 6. Πρατικάκης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ
 7. Κοσματόπουλος Ηλίας, Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ
 8. Δημητρακόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ
 9. Ζωηρός Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ

Τα στοιχεία της κατάταξης  “Top 2% of scientists ” είναι  διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο στις ακόλουθες ιστοσελίδες,

Σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικών παραμέτρων


O σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικών παραμέτρων του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ έχει εγκατασταθεί στο κεντρικό συγκρότημα της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης (ΠΡΟΚΑΤ) και παρέχει δεδομένα για την ατμοσφαιρική συγκέντρωση Αιωρουμένων Σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 2.5 μικρομέτρων (εισπνεύσιμα), Ατμοσφαιρική Θερμοκρασία, Υγρασία και Πίεση, όπως επίσης και Διεύθυνση και Ταχύτητα του ανέμου. Τα δεδομένα παρέχονται ελεύθερα για την πληροφόρηση των πολιτών της Ξάνθης με εικοσάλεπτη συχνότητα. Οι ευχαριστίες μας για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού απευθύνονται στην Δρ. Δήμητρα Καραλή και τον Δρ. Νικόλαο Κόκο.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την πρόσβαση στις μετρήσεις του σταθμού είναι:
http://airpollab.env.duth.gr/Station/

Εκδήλωση υποδοχής πρωτοετών φοιτητών.


Την Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018, στις 13:00,πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΤΜΠ) του ΔΠΘ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος, στα Προκάτ (Βασ. Σοφίας 12).Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του ΤΜΠ, Αναπλ. Καθηγητής Π. Μελίδης. Ακολούθησε παρουσίαση της δομής του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος καθώς και των Εργαστηρίων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους από την Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Δημούδη.Την εκδήλωση χαιρέτισε, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο πρόεδρος του «Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος», κ. Α. Σαμιωτάκης, ο οποίος παρουσίασε τις επαγγελματικές δυνατότητες καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος. Επιπλέον, παρουσιάστηκανστους φοιτητές οι Συμβουλευτικές Δομές που υπάρχουν στο ΔΠΘ. Τη «Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας» παρουσίασε ο υπεύθυνος της Δομής, επίκ. Καθηγ. Α. Σαπουντζής και η κα Ι. Χάιτα, Ψυχολόγος στο Παράρτημα της Δομής στην Ξάνθη. Η κα Χ. Μυλωνά εκπρόσωπος της «ΔομήςΑπασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ)»ενημέρωσε για τις δραστηριότητες της Δομήςσχετικά με την παροχή εργαλείων που χρειάζονται οι νέοι για την προσωπική & επαγγελματική ανάπτυξή τους.Επίσης,τις δυνατότητες για υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλές, συνδρομή και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ΕΕπαρουσίασεη εκπρόσωπος του Γραφείου «EuropeDirect» του ΔΠΘ, κα Ζ. Βαμβακά.

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2018 – Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας


Η Μεταπτυχιακή Διατριβή του κ. Τουμπουλίδη Παύλου με τίτλο «Διερεύνηση της Απόδοσης και Εφαρμογής Ηλιακών Συλλεκτών Αέρα» πήρε βραβείο στον πανελλήνιο διαγωνισμό «Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας – ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ», στην κατηγορία ‘ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2018 – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ’, ενότητα «Ενέργεια στις Πόλεις», το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο από τον εθελοντικό οργανισμό για το αστικό περιβάλλον Ecocity (www.oikopolisawards.gr). Η διατριβή διεκπεραιώθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με επιβλέπουσα την κα Δημούδη Αργυρώ, Αναπλ.Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ.