Σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικών παραμέτρων


O σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικών παραμέτρων του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ έχει εγκατασταθεί στο κεντρικό συγκρότημα της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης (ΠΡΟΚΑΤ) και παρέχει δεδομένα για την ατμοσφαιρική συγκέντρωση Αιωρουμένων Σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 2.5 μικρομέτρων (εισπνεύσιμα), Ατμοσφαιρική Θερμοκρασία, Υγρασία και Πίεση, όπως επίσης και Διεύθυνση και Ταχύτητα του ανέμου. Τα δεδομένα παρέχονται ελεύθερα για την πληροφόρηση των πολιτών της Ξάνθης με εικοσάλεπτη συχνότητα. Οι ευχαριστίες μας για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού απευθύνονται στην Δρ. Δήμητρα Καραλή και τον Δρ. Νικόλαο Κόκο.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την πρόσβαση στις μετρήσεις του σταθμού είναι:
http://airpollab.env.duth.gr/Station/

Εκδήλωση υποδοχής πρωτοετών φοιτητών.


Την Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018, στις 13:00,πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΤΜΠ) του ΔΠΘ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος, στα Προκάτ (Βασ. Σοφίας 12).Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του ΤΜΠ, Αναπλ. Καθηγητής Π. Μελίδης. Ακολούθησε παρουσίαση της δομής του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος καθώς και των Εργαστηρίων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους από την Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Δημούδη.Την εκδήλωση χαιρέτισε, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο πρόεδρος του «Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος», κ. Α. Σαμιωτάκης, ο οποίος παρουσίασε τις επαγγελματικές δυνατότητες καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος. Επιπλέον, παρουσιάστηκανστους φοιτητές οι Συμβουλευτικές Δομές που υπάρχουν στο ΔΠΘ. Τη «Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας» παρουσίασε ο υπεύθυνος της Δομής, επίκ. Καθηγ. Α. Σαπουντζής και η κα Ι. Χάιτα, Ψυχολόγος στο Παράρτημα της Δομής στην Ξάνθη. Η κα Χ. Μυλωνά εκπρόσωπος της «ΔομήςΑπασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ)»ενημέρωσε για τις δραστηριότητες της Δομήςσχετικά με την παροχή εργαλείων που χρειάζονται οι νέοι για την προσωπική & επαγγελματική ανάπτυξή τους.Επίσης,τις δυνατότητες για υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλές, συνδρομή και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ΕΕπαρουσίασεη εκπρόσωπος του Γραφείου «EuropeDirect» του ΔΠΘ, κα Ζ. Βαμβακά.

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2018 – Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας


Η Μεταπτυχιακή Διατριβή του κ. Τουμπουλίδη Παύλου με τίτλο «Διερεύνηση της Απόδοσης και Εφαρμογής Ηλιακών Συλλεκτών Αέρα» πήρε βραβείο στον πανελλήνιο διαγωνισμό «Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας – ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ», στην κατηγορία ‘ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2018 – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ’, ενότητα «Ενέργεια στις Πόλεις», το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο από τον εθελοντικό οργανισμό για το αστικό περιβάλλον Ecocity (www.oikopolisawards.gr). Η διατριβή διεκπεραιώθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με επιβλέπουσα την κα Δημούδη Αργυρώ, Αναπλ.Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ.

Βραβείο καλύτερης εργασίας στο διεθνές συνέδριο.


Η εργασία της κας. Καλογιαννίδου Αικατερίνης με τίτλο “Generation and Composition of Medical Waste Derived From Histopathology Laboratories” πήρε βραβείο καλύτερης εργασίας στο διεθνές συνέδριο “2nd International Conference of Recent Trends in Environmental Science and Engineering (RTESE’18)” (10-12 Ιουνίου Niagara Falls, Canada).https://rtese.com/ https://avestia.com/RTESE2018_Proceed…/…/paper/RTESE_128.pdf.

Η εργασία βασίστηκε στη Μεταπτυχιακή Διατριβή της κας. Καλογιαννίδου, η οποία διεκπεραιώθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη», με επιβλέποντα τον κ. Δημήτριο Κομίλη, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ.” ICOS-First General Assembly

Επιστημονικό πρόγραμμα ODYSSEA.


Ο καθηγητής Γιώργος Συλαίος συντονίζει το επιστημονικό πρόγραμμα ODYSSEA με πλήρη τίτλο: «OPERATING A NETWORK OF INTEGRATED OBSERVATORY SYSTEMS IN THE MEDITERRANEAN SEA» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας, Καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητας Horizon 2020. Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 8,4 εκατ. ευρώ και συμμετέχουν 28 φορείς κυρίως Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και επιχειρήσεις από 14 χώρες.

Μεταπτυχιακή Διατριβή του κ. Καρακούνου-Κόσσυβα Ιωάννη.


Η Μεταπτυχιακή Διατριβή του κ. Καρακούνου-Κόσσυβα Ιωάννη με τίτλο «Η επίδραση της βιοκλιματικής ανάπλασης υπαίθριου χώρου στην εξωτερική θερμική άνεση και στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» απέσπασε το βραβείο ‘ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2016 – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ’ για τον «Οικισμό και το πράσινο στις πόλεις» (www.oikopolisawards.gr), το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο από τον εθελοντικό οργανισμό για το αστικό περιβάλλον Ecocity. Η διατριβή διεκπεραιώθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με επιβλέπουσα την κα Δημούδη Αργυρώ, Αναπλ. Καθηγήτρια.