Διοίκηση


Διοίκηση του Τμήματος

Πρόεδρος του τμήματος
Παράσχος Μελίδης, Αν. Καθηγητής
Τηλ. +30 25410-79372,
Fax. +30 25410-79398,
email: pmelidis@env.duth.gr

Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα ενεργά μέλη ΔΕΠ του τμήματος τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στο σύνδεσμο.

Γραμματέας Τμήματος:
Θεώνη Σπανίδου
Τηλ. +30 25410-79110
Fax. +30 25410-79108
Email: secr@env.duth.gr