Βουδριάς Ευάγγελος


Βαθμίδα: Καθηγητής

Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ, ενεργός

Εργαστήριο: Τεχνολογίας και Διαχείρισης Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων

Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΦΕΚ προκήρυξης 13-9-1995, ΦΕΚ διορισμού 145/23-8-1996)

Εκπαίδευση:
Μεταδιδακτορικές Σπουδές: Επιστήμη και Μηχανική Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Stanford, Stanford, California, Η.Π.Α. (Ιανουάριος 1984 – Απρίλιος 1986).
Διδακτορικό Δίπλωμα, Ph.D.: Επιστήμη και Μηχανική Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Illinois, Urbana, Illinois, Η.Π.Α., Ιανουάριος 1984.
Πτυχίο Χημικού: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μάιος 1977.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα:
1. Τεχνολογία και διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων

 1. Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων
 2. Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
 3. Κίνηση και συμπεριφορά ρύπων σε υπόγεια συστήματα (υδροφορείς, ακόρεστα εδάφη, χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων) και εξυγίανση αυτών

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
1. Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – ΙΙ
2. Τεχνολογία και Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων
3. Εξυγίανση Εδαφών και Υπογείων Υδάτων από Επικίνδυνα Απόβλητα

Ενδεικτικά Ερευνητικά Προγράμματα:

 1. Επιστημονικός Συνεργάτης (με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Βασίλειο Τσιχριντζή): «Ολοκληρωμένη διαχείριση ιλύος εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με φυσικά συστήματα». Χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο ποσό των 675.750 ευρώ, Κ.Ε. 1517 (Δεκέμβριος 2006 – Νοέμβριος 2008).
 2. Επιστημονικός Συνεργάτης (με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Δραίνα): «Εγκατάσταση και λειτουργία πιλοτικών μονάδων για την αποκατάσταση ρυπασμένων από πετρελαιοειδή εδαφών». Χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο συνολικό ποσό των 105.649 ευρώ, Κ.Ε. 61/1496-ΠΕΝΕΔ-Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με συνεργαζόμενο φορέα το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2003 – 2008).
 3. Διευθυντής του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος με συνολικό προϋπολογισμό 353.440 ευρώ (2009 – 2015).

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

 1. Zarkadas, I.S., Sofikiti, A.S., Voudrias, E.A., and Pilidis, G.A. Thermophilic anaerobic digestion of pasteurized food wastes and dairy cattle manure in batch and large volume laboratory digesters: Focusing on mixing ratios. Renewable Energy, 80, 432-440 (2015).
 2. Fytanidis, D.K. and Voudrias, E.A. Numerical simulation of landfill aeration using computational fluid dynamics. Waste Management, 34, 804-816 (2014).
 3. Voudrias, E. and Graikos, A. Infectious medical waste management at the regional level. Journal of Hazardous, Toxic and Radioactive Waste, ASCE, ISSN 2153-5493/04014020(9) (2014).
 4. Diamantis, V., Erguder, T.H., Aivasidis, A., Verstraete, W., and Voudrias, E. Wastewater disposal to landfill-sites: A synergistic solution for centralized management of olive mill wastewater and enhanced production of landfill gas. Journal of Environmental Management, 128, 427-434 (2013).
 5. Voudrias, E., Goudakou, L., Kermenidou, M. and Softa, A. Composition and production rate of pharmaceutical and chemical waste from Xanthi General Hospital in Greece. Waste Management, 32, 1442-1452 (2012).
 6. Komilis, D., Evangelou, A. and Voudrias, E. Monitoring and optimizing the co-composting of dewatered sludge: A mixture experimental design approach. Journal of Environmental Management, 92, 2241-2249 (2011).
 7. Graikos, A., Voudrias, E., Papazachariou, A., Iosifidis, N. and Kalpakidou, M. Composition and production rate of medical waste from a small producer in Greece. Waste Management, 30, 1683-1689 (2010).
 8. Karamalidis A. K., Evangelou A. C., Karabika E., Koukkou A. I., Drainas C. and Voudrias E. A. Laboratory scale bioremediation of petroleum-contaminated soil by indigenous microorganisms and added Pseudomonas aeruginosa strain Spet. Bioresource Technology, 101(16), 6545-6552 (2010).
 9. Dolaptsoglou, C., Karpouzas, D.G., Menkissoglou-Spiroudi, U., Eleftherohorinos, I. and Voudrias, E.A. Influence of different organic amendments on the leaching and dissipation of Terbuthylazine in a column and field study. Journal of Environmental Quality, 38(2), 782-791 (2009).
 • Komilis, D., Voudrias, E.A., Anthoulakis, S. and Iosifidis, N. Composition and production rate of solid waste from dental laboratories in Xanthi, Greece. Waste Management, 29, 1208-1212 (2009).
 • Karamalidis, A. and Voudrias, E.A. Anion leaching from refinery oily sludge and ash from incineration of oily sludge stabilized/solidified with cement. Part I. Experimental results. Environmental Science and Technology, 42, 6116-6123 (2008).
 • Karamalidis, A. and Voudrias, E.A. Anion leaching from refinery oily sludge and ash from incineration of oily sludge stabilized/solidified with cement. Part II. Modeling. Environmental Science and Technology, 42, 6124-6130 (2008).
 • Karamalidis, A. and Voudrias, E.A. Leaching behavior of metals released from cement-stabilized/solidified refinery oily sludge by means of sequential toxicity characteristic leaching procedure. Journal of Environmental Engineering, ASCE, 134(6), 493-504 (2008).

Υπάρχουν συνολικά 72 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και 1722 ετεροαναφορές κατά Scopus, με h index = 22 (Νοέμβριος 2019).

Διακρίσεις:

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410 79377
email: voudrias@env.duth.gr

 

Βιογραφικό Curriculum Vitae

Total Page Visits: 397 - Today Page Visits: 1