Ζώρας Σταμάτιος


Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ

Εργαστήριο:

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ενεργειακός Σχεδιασμός και Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια και στους οικισμούς με χρήση σχετικού λογισμικού» (ΦΕΚ διορισμού 208/20-2-2014)

Εκπαίδευση: BSc, MSc, PhD(Eng)

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα:
– Εφαρμογές προγραμμάτων ενεργειακού σχεδιασμού σε κτίρια και οικισμούς (TAS, AMBIENS, ECOTECT, ANSYS-CFX, FLUENT)
– Παθητικά συστήματα
– Αριθμητική προσομοίωση μεταφοράς ενέργειας κατασκευών και οικισμών λόγω επαφής με το έδαφος για τη βελτιστοποίηση της κτιριακής δομής σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας σε βάθος χρόνου
– Προσομοίωση και ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος με τη χρήση περιβαλλοντικής υπολογιστικής ρευστομηχανικής και συνοπτικής μετεωρολογίας
– Προσομοίωση πιθανότητας έκρηξης, φωτιάς και εξάπλωση καπνού σε υπόγειες κατασκευές για την βελτιστοποίηση των συστημάτων ασφαλείας και ανάπτυξη στρατηγικών διαφυγής
– Ποιότητα περιβάλλοντος (ακτινοβολίες, ρύπανση) και προστασία της δημόσιας υγείας
– Μετάδοση περιβαλλοντικής πληροφορίας για την προστασία του πολίτη
– Προχωρημένες μέθοδοι ανάλυσης χρονοσειρών και ανάλυση ευαισθησίας

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
1. Φυσική Ατμόσφαιρας
2. Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή επιθεώρηση
3. Προσομοίωση διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων
4. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Προσομοίωση

Ενδεικτικά Ερευνητικά Προγράμματα:
1. Microclimate Research Study for the Bioclimatic Reformation of the Open Center in Polycentro, Ptolemaida, Eordaia Municipality.
2. Measurements and Simulation in the Assessment of the Bioclimatic Reformation in the Connection Streets between Archeological Monuments in the City of Arta (Parigoritria – Castle), Arta Municipality.
3. FP7-311913: Precision technologies to improve irrigation management and increase water productivity in major water-demanding crops in Europe, 2012-2015.
4. Greece-China: Metropolitan Centers Effects in Regional Atmospheric Pollution and CLimate and Development of a General Software PAckage for the Visualization Satelite Data. 2012-2015, GSRT.
5. Organization of Central System in the Management of air quality in the area of west Macedonia, Environmental Center, Ptolemaida, Greece.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις: 
1. Zoras, S. , Tsermentselis, A., Kosmopoulos, P., Dimoudi, A. Evaluation of the application of cool materials in urban spaces: A case study in the center of Florina, Sustainable Cities and Society, 13 223-229, (2014)
2. C. Georgakis, S. Zoras, M. Santamouris, Studying the effect of ‘cool’ coatings in street urban canyons and its potential as a heat island mitigation technique, Sustainable Cities and Society, 13 20-31, (2014)
3. S. Zoras, Urban Environment Thermal Improvement by the Bioclimatic Simulation of a Populated Open Urban Space in Greece, International Journal of Ambient Energy, Article in Press 2013.
4. Zoras, S. , Dimoudi, A., Kosmopoulos, P., Analysis of conductive temperature variation due to multi-room underground interaction, Energy and Buildings, 55 433-438, (2012).
5. A. Kantzioura, P. Kosmopoulos, S. Zoras. Urban surface temperature and microclimate measurements in Thessaloniki, 44 63–72, (2012), Energy and Buildings.
6. S. Zoras, V. Evagelopoulos, J. Pytharoulis, G. Kallos, The development and validation of a novel based combination operational air quality forecasting system in Greece, 106(3-4), 127-133, (2010), Meteorology and Atmospheric Physics.
7. S. Zoras, A review of building earth-contact heat transfer, Advances in Building Energy Research, 3, 289-314, (2009), INVITED PAPER.
8. S. Zoras, A. G. Triantafyllou, V. Evagelopoulos, Aspects of year-long DOAS and ground station measurements in an urban street canyon nearby industrial pollution sources, Atmospheric Environment, 42, 4293-4303 (2008).

Διακρίσεις: Brunel University PhD scholarship

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410 79744
email 1: szoras@env.duth.gr
email 2: stamatis.zoras@gmail.com

Κατεβάστε το Βιογραφικό

Total Page Visits: 450 - Today Page Visits: 1