Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος


Βαθμίδα: Καθηγητής

Εργαστήριο:
Οικονομικά των Επιχειρήσεων και της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (www.beteco.org)

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομικά της Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 1349/28.12.2016 Τ.ΤΡΙΤΟ

Εκπαίδευση:
Διδακτορική διατριβή (Ph.D.) στη Δημόσια Υγεία, University of Leeds, UK
Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, ΔΠΘ
Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Τεχνικο-οικονομική ανάλυση έργων
Οικονομικά περιβάλλοντος και ενέργειας
Οικονομικά της δημόσιας υγείας
Περιβαλλοντική και ενεργειακή συμπεριφορά
Περιβαλλοντική επίδοση επιχειρήσεων και οργανισμών
Ποσοτικές μέθοδοι και big data

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Τεχνική Οικονομική
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντική Επιθεώρηση
Οικονομικά της Ενέργειας και της Κλιματικής Αλλαγής
Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Προτιμήσεων

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:
Mavragani, A., Sypsa, K., Sampri, A. & Tsagarakis, K.P. 2016, “Quantifying the UK online interest in substances of the EU watchlist for water monitoring: Diclofenac, estradiol, and the macrolide antibiotics”, Water (Switzerland), vol. 8, no. 11.
Mavragani, A. & Tsagarakis, K.P. 2016, “YES or NO: Predicting the 2015 GReferendum results using Google Trends”, Technological Forecasting and Social Change, vol. 109, pp. 1-5.
Mavragani, A., Nikolaou, I.E. & Tsagarakis, K.P. 2016, “Open economy, institutional quality, and environmental performance: A macroeconomic approach”, Sustainability (Switzerland), vol. 8, no. 7, pp. 1-13.
Menegaki, A.N., Olsen, S.B. & Tsagarakis, K.P. 2016, “Towards a common standard – A reporting checklist for web-based stated preference valuation surveys and a critique for mode surveys”, Journal of Choice Modelling, vol. 18, pp. 18-50.
Keramitsoglou, K.M., Mellon, R.C., Tsagkaraki, M.I. & Tsagarakis, K.P. 2016, “Clean, not green: The effective representation of renewable energy”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 59, pp. 1332-1337.
Keramitsoglou, K.M. & Tsagarakis, K.P. 2013, “Public participation in designing a recycling scheme towards maximum public acceptance”, Resources, Conservation and Recycling, vol. 70, pp. 55-67.
Genius, M., Menegaki, A.N. & Tsagarakis, K.P. 2012, “Assessing preferences for wastewater treatment in a rural area using choice experiments”, Water Resources Research, vol. 48, no. 4.
Menegaki, A.N., Hanley, N. & Tsagarakis, K.P. 2007, “The social acceptability and valuation of recycled water in Crete: A study of consumers’ and farmers’ attitudes”, Ecological Economics, vol. 62, no. 1, pp. 7-18.
Tsagarakis, K.P., Mellon, R.C., Stamataki, E. & Kounalaki, E. 2007, “Identification of recycled water with an empirically derived symbol increases its probability of use”, Environmental Science and Technology, vol. 41, no. 20, pp. 6901-6908.
Genius, M. & Tsagarakis, K.P. 2006, “Water shortages and implied water quality: A contingent valuation study”, Water Resources Research, vol. 42, no. 12.

Στοιχεία επικοινωνίας
Καθ. Κων/νος Τσαγκαράκης
Τηλ: 25410 79397
E-mail: ktsagar (στο) env.duth.gr
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100

Βιογραφικό Curriculum Vitae

Total Page Visits: 749 - Today Page Visits: 1