Κουρτίδης Κωνσταντίνος


Βαθμίδα: Καθηγητής
Ιδιότητα:
Εργαστήριο: Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρ. Τεχνολογίας Ατμ. Ρύπων
Γνωστικό Αντικείμενο: Ατμοσφαιρική Φυσική και Τεχνολογία
Εκπαίδευση: Πτυχίο Φυσικής, Διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής A.Π.Θ.
Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ατμοσφαιρικές επιστήμες, αλληλεπιδράσεις ρύπανσης-ακτινοβολίας-κλίματος, αλληλεπιδράσεις ατμόσφαιρας-ωκεανών, τηλεπισκόπιση

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα: Φυσική της Ατμόσφαιρας (1ο εξ.), Τηλεπισκόπιση (4ο εξ.), Κλιματολογία (7ο εξ.), Παγκόσμια Βιογεωχημεία (8ο εξ.).

Ενδεικτικά Ερευνητικά Προγράμματα:
1. Πρόγραμμα «Air Quality Monitoring and Forecasting in China (AMFIC)» (E.Y.), Ε.Ε., DG TREN Aeronautics and Space, 2007-2009.
2. Πρόγραμμα «Feasibility Study for a Low-Flying Spacecraft for the study of the Mesosphere and the Lower Thermosphere» (Lead Scientist for WP1), ESA, 2007-2008.
3. Πρόγραμμα «Urban Heat Island» (Independent Expert), ESA, 2008-2010.
4. Πρόγραμμα «Monitoring and Assessment of Regional air quality in China using space Observations, Project Of Long-term sino-european co-Operation (MarcoPolo)» (E.Y.), Ε.Ε., DG TREN Aeronautics and Space, 11.2013-10.2016.
5. Πρόγραμμα «Atmospheric Electricity Network: coupling with the Earth System, climate and biological systems (ELECTRONET)» (Συντονιστής), Ε.Ε., HORIZON 2020 – COST Association, 1.2016-12.2019.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:
1. Κουρτίδης Κ., «Παγκόσμιοι βιογεωχημικοί κύκλοι», Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 236 σελ., 2012.
2. Kourtidis, K., I. Kioutsoukis, D.F. McGinnis and S. Rapsomanikis, Effects of methane outgassing on the Black Sea atmosphere, Atmospheric Chemistry and Physics, 6, 5173-5182, 2006.
3. Kourtidis, K.; Kelesis, A.; Petrakakis, M., Hydrogen sulfide (H2S) in urban ambient air, Atmos. Env., 42, 32, 7476-7482, DOI: 10.1016/j.atmosenv.2008.05.066, 2008.
4. Georgoulias A.K., Kourtidis K.A., Buchwitz M., Schneising O., Burrows J.P., A case study on the application of SCIAMACHY satellite methane measurements for regional studies: the Greater Area of Eastern Mediterranean, Int. J. Remote Sens., 32(3), 787-813, doi:10.1080/01431161.2010.517791, 2011.
5. Georgoulias, A. K. and Kourtidis, K. A.: On the aerosol weekly cycle spatiotemporal variability over Europe, Atmos. Chem. Phys., 11, 4611-4632, doi:10.5194/acp-11-4611-2011, 2011.
6. Kourtidis K., Rapsomanikis S., Zerefos C., Georgoulias A. K., Pavlidou E.: Severe particulate pollution from the deposition practices of the primary materials of a cement plant, Environ. Sci. Pollut. Res., 16, 9796-9808, DOI: 10.1007/s11356-014-2969-6, 2014.
7. Georgoulias A., Kourtidis K., Rapsomanikis S., Santchez-Lopez A., Common summertime total cloud cover and aerosol optical depth weekly variabilities over Europe: sign of the aerosol indirect effects?, Atmos. Res., 153, 59-73, 2015.
8. Kourtidis K., S. Stathopoulos, A. Georgoulias, G. Alexandri, S. Rapsomanikis: A study of the impact of synoptic weather conditions and water vapor on aerosol-cloud relationships over major urban clusters of China, Atmospheric Chemistry and Physics, 15, 10955-10964, doi:10.5194/acp-15-10955-2015, 2015.
9. Kourtidis K., A.K. Georgoulias, M. Vlahopoulou, N. Tsirliganis, N. Kastelis, K. Ouzounis, and N. Kazakis: Radon and radioactivity at a town overlying Uranium ores in northern Greece. J. of Environmental Radioactivity, 150, 220-227, 2015.
10. Kastelis N. and K. Kourtidis: Characterisation of the atmospheric electric field and correlation with CO¬2 at a rural site in southern Balkans, Earth, Planets and Space, 68:3, DOI 10.1186/s40623-016-0379-3, 2016.

Διακρίσεις:
Union Service Award 2007 της European Geosciences Union (EGU) «in recognition of his generous and innovative services as Managing Editor of the EGU Newsletter» (βλ. http://www.egu.eu/index.php?id=48&file=union_service_award_overview). Τα συγκεκριμένα βραβεία απονέμονται μία φορά το χρόνο «to individuals in recognition of outstanding service and exceptional efforts in the promotion, growth and running of the Union».

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79383
email: kourtidi@env.duth.gr
LinkedIn: Kourtidis Kostas

Κατεβάστε το Βιογραφικό

Total Page Visits: 350 - Today Page Visits: 2