Χριστοφορίδης Κωνσταντίνος


Εκπαίδευση:
Μεταδιδακτορική έρευνα:
1. Chemical Engineering Department, Imperial College London, South Kensington Campus, London SW7 2AZ, UK
2. Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences, University of Trieste, Trieste, Italy
3. Institute of Chemistry and Processes for Energy, Environment and Health (ICPEES), Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS, University of Strasbourg, Strasbourg, France
4. Institute of Catalysis and Petrochemistry, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – CSIC, Madrid, Spain
PhD, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνωνi
Πτυχίο Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εργαστήριο:
Περιβαλλοντικής Χημείας

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Υδατική Χημεία
Αναλυτική Χημεία

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα:
Συμμετοχή σε 18 ερευνητικά προγράμματα (Συνοπτικές πληροφορίες δίνονται στο Βιογραφικό Σημείωμα που ακολουθεί).

Ενδεικτικά Ερευνητικά Προγράμματα
2014-2015: TALENTS FVG Programme, European Social Fund (Operational Programme 2007-2013). Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences, University of Trieste, Italy. “Innovative nanostructured materials for eco-friendly hydrogen photo-production”
2013-2014: Programme CSOSG, research and industrial collaboration, France – Germany. CNRS, University of Strasbourg, Strasbourg, France. Institute of Chemistry and Processes for Energy, Environment and Health (ICPEES). “Solar light-activated photocatalysts and functionalized textiles for self-decontaminating individual protection against toxic agents”
2010-2012: Marie Curie Fellowship (MC Intra-European Fellowships). 7th Framework Programme on Research, Technological Development and Demonstration. Institute of Catalysis and Petrochemistry (ICP-CSIC), Madrid, Spain. “Synthesis, characterization and application of novel sunlight activated nanoarchitectures”
2005-2006: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. “Development of novel methodology involving analytical and spectroscopic techniques for the study of photochemical and photocatalytic decomposition of organic pollutants”
2004-2005: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. “Development of novel hybrid materials for catalytic and environmental applications”

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
1. K.C. Christoforidis, P. Fornasiero. “Photocatalysis for hydrogen production and CO2 reduction: The case of copper‐catalysts” ChemCatChem 2018, Accepted.
2. K.C. Christoforidis, Z. Syrgiannis, V. La Parola, T. Montini, C. Petit, E. Stathatos, R. Godin, J.R. Durrant, M. Prato, P. Fornasiero. “Metal-free dual-phase full organic carbon nanotubes / g-C3N4 heteroarchitectures for photocatalytic hydrogen production” Nano Energy 2018, 50, 468-478.
3. A. Crake, K. C. Christoforidis, R. Godin, B. Moss, A. Kafizas, S. Zafeiratos, J. R. Durrant, C. Petit. “Titanium dioxide/carbon nitride nanosheet nanocomposites for gas phase CO2 photoreduction under UV-visible irradiation” Applied Catalysis B: Environmental 2018, Accepted.
4. A. Crake, K.C. Christoforidis, A. Kafizas, S. Zafeiratos, C. Petit. “CO2 capture and photocatalytic reduction using bifunctional TiO2/MOF nanocomposites under UV–vis irradiation” Applied Catalysis B: Environmental 2017, 210, 131-140.
5. K.C. Christoforidis, P. Fornasiero. “Photocatalytic hydrogen production: a rift into the future energy supply” ChemCatChem 2017, 9, 1523-1544.
6. K.C. Christoforidis, T. Montini, E. Bontempi, S. Zafeiratos, J.J.D. Jaén, P. Fornasiero. “Synthesis and photocatalytic application of visible-light active β-Fe2O3/g-C3N4 hybrid nanocomposites” Applied Catalysis B: Environmental 2016, 187, 171-180.
7. K.C. Christoforidis, D.A. Pantazis, L.L. Bonilla, E. Bletsa, M. Louloudi, Y. Deligiannakis. “Axial ligand effect on the catalytic activity of biomimetic Fe-porphyrin catalyst: An experimental and DFT study” Journal of Catalysis 2016, 344, 768-777.
8. K.C. Christoforidis, M. Fernandez-Garcia. “Photoactivity and charge trapping sites in Copper and Vanadium doped TiO2 anatase nano-materials” Catalysis Science & Technology 2016, 6, 1094-1105.
9. K.C. Christoforidis, A. Pérard, V. Keller, N. Keller. “Single-step synthesis of SnS2 nanosheets decorated TiO2 anatase nanofibers as efficient photocatalysts for the degradation of gas phase diethylsulfide” ACS Applied Materials and Interfaces 2015, 7, 19324-19334.
10. K.C. Christoforidis, A. Iglesias-Juez, S.J.A. Figueroa, M.A. Newton, M. Di Michiel, M. Fernández-García. “Structure and activity of Iron-doped TiO2-anatase nanomaterials for gas-phase toluene photo-oxidation” Catalysis Science & Technology 2013, 3, 626-634.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410 79370
email: kochristo@env.duth.gr
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100 (Κτίριο Β, 3ος όροφος)

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Χρηστοφορίδης

Total Page Visits: 483 - Today Page Visits: 2