Αθανασίου Κωνσταντίνος


Όνομα: Κώστας Ι. Αθανασίου
Διεύθυνση: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκη
Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη, Ελλάδα
Τηλ.: 0030 25410 79 316 / 0030 6937 657 128
E-mail: kathan@env.duth.gr / costath@cperi.certh.gr
Η. γέννησης: 01 Φεβρουαρίου 1970

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές 32
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές 19
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, με κριτές 4
Μέσος συντελεστής επίδρασης 2.59
Ετεροαναφορές 368 (χωρίς ομοαναφορές συ-συγγραφέων)
Δείκτης H 10 (χωρίς ομοαναφορές συ-συγγραφέων)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2011 Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Μεταπτυχιακή άργασα: “Οικονομική βιωσιμότητα των μονάδων παραγωγής βιοντίζελ στην Ελλάδα”
2003 Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημική Μηχανική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διατριβή: “Ηλεκτροχημική ενεργοποίηση του μεθανίου σε αντιδραστήρα μεμβράνης αγωγού ιόντων οξυγόνου”
1995 Δίπλωμα στη Χημική Μηχανική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διπλωματική εργασία: “Ηλεκτροχημική ενεργοποίηση του μεθανίου σε καταλύτες περοβσκιτών”

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συμμετοχή σε 19 ερευνητικά προγράμματα (βλ. Βιογραφικό Σημείωμα)

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος (7 εξάμηνα)
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μεταπτυχιακό (5 εξάμηνα)
Βασικά Στοιχεία Ενεργειακών Συστημάτων
Δυναμική και Ρύθμιση Διεργασιών

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. N. Kaklidis, G. Pekridis, C. Athanasiou and G.E. Marnellos“Direct electro-oxidation of iso-octane in a solid electrolyte fuel cell” Solid State Ionics 192(1) (2011) 435 – 443
2. V. Kyriakou, C. Athanasiou, I. Garagounis, A. Skodra, M. Stoukides “Production of H2 and C2 hydrocarbons from methane in a proton conducting solid electrolyte cell using Au-5Ce-5Na2WO4/SiO2 anode” International Journal of Hydrogen Energy 37(21) (2012) 16636 – 41
3. V. Kyriakou, C. Athanasiou, I. Garagounis, A. Skodra, M. Stoukides “Production of C2 hydrocarbons and H2 from CH4 in a proton conducting cell” Solid State Ionics 225 (2012) 219-22
4. N. Kaklidis, G. Pekridis, V. Besikiotis, C. Athanasiou, G. Marnellos “Direct electro-oxiation of acetic-acid in a solid oxide fuel cell” Solid State Ionics 225 (2012) 398 – 407
5. C.Christidou, K. Tsagarakis and C. Athanasiou “Resource Management in organized housing settlements, a case stuy at Kastoria Region, Greece” Energy and Buildings 74 (2014) 17-29
6. C.J. Athanasiou, D.A. Tsalkidis, E. Kalogirou and E.A. Voudrias “Feasibility analysis of MSW mass burning in the Region of East Macedonia – Thrace in Greece” Waste Management and Research 33(6) (2015) 561 – 569

Βιογραφικό Curriculum Vitae

Total Page Visits: 496 - Today Page Visits: 1