Νικολάου Ιωάννης


Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιδιότητα: Μέλος Δ.Ε.Π. (ΦΕΚ 886/16-8-2013 τΓ΄)

Εργαστήριο: Οικονομική των Επιχειρήσεων και της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Εκπαίδευση:
• Διδακτορικό (Ph.D.) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2000-2006 ΜΠΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση, Τμήμα Περιβάλλοντος,
• Μεταπτυχιακό (MSc) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1999-2000, ΜΠΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση, Τμήμα Περιβάλλοντος,
• Πτυχίο Οικονομικών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), 1995-1999, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα:
Ο Ιωάννης Νικολάου έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου το 2006. Εργάστηκε για αρκετά χρόνια με σύμβαση 407/ 80 σε διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Από το 2009, εργάζεται ως μέλος Δ.Ε.Π. στην Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων, η περιβαλλοντική λογιστική, το πρασίνισμα της εφοδιαστικής αλυσίδας και τα περιβαλλοντικά χρηματοοικονομικά. Έχει 32 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 1 βιβλίο, 10 κεφάλαια σε βιβλία και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Πράσινη Επιχειρηματικότητα
Οικονομικά της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ενδεικτικά Ερευνητικά Προγράμματα:
• Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Υπουργείο Παιδείας και δια βίου Μάθησης
• INtegrating Sustainability in PartIcipatoRy Decision-making (INSPIRED) – Πρόγραμμα Θαλής

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις: 
Evangelinos K.I, Allan S., Jones K. and Nikolaou E.I., 2014. Environmental management practices and engineering science: A review and typology for future research, Integrated Environmental Assessment and Management, 10 (2), pages 153–162.
Nikolaou E.I. Kourouklaris G. and Tsalis T., 2014. A framework to assist the financial community in incorporating water risks into their investment decisions, Journal of Sustainable Finance and Investment, Journal of Sustainable Finance & Investment, 4 (2), 93-109.
Tsalis T.A., Nikolaou E.I., Grigoroudis E. and Tsagarakis K.P., 2013. A framework development to evaluate the needs of SMEs in order to adopt a sustainability-balanced scorecard, Journal of Integrative Environmental Sciences, 10 (3-4), 179-197.
Nikolaou E.I., Chymis A. and Evangelinos K., 2013. Environmental Information, Asymmetric Information, and Financial Markets: A Game-Theoretic Approach, Environmental Modeling and Assessment, 18 (6), 615-628.
Nikolaou E.I. and Tsalis A.T., 2013. Development of a sustainable balanced scorecard framework, Ecological Indicators, 34, 76-86.
Nikolaou E.I., Evangelinos K., and Allan S., 2013. A Reverse Logistic Social Responsibility Evaluation Framework based on the Triple Bottom Line Approach, Journal of Cleaner Production, 56 (1), 173-184.

Διακρίσεις:
1. Deputy editor: Journal of Innovation and Sustainable Development
2. Editorial Board: Journal of Mining Science

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410 79392
email: inikol@env.duth.gr
LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?id=215846256&trk=nav_responsive_tab_profile

Κατεβάστε το Βιογραφικό

Total Page Visits: 460 - Today Page Visits: 1