Συλαίος Γεώργιος


Βαθμίδα: Καθηγητής

Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ, Ενεργός

Εργαστήριο: Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση και Προσομοίωση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων

Εκπαίδευση: 
• Πτυχίο Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1983-1987.
• Μεταπτυχιακό (M.Sc.) Ωκεανογραφίας, Τμήμα Ωκεανογραφίας, Πανεπιστήμιο Southampton, 1989-1990.
• Διδακτορικό (Ph.D.) Ωκεανογραφίας, Τμήμα Ωκεανογραφίας, Πανεπιστήμιο Southampton, 1990-1994.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα:
O κ. Συλαίος Γεώργιος είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Μάστερ) και Διδακτορικού Διπλώματος του Τμήματος Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Southampton, όπου σπούδασε με υποτροφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Human Capital & Mobility Grant). Εργάσθηκε για δύο χρόνια (από το 1994 έως το 1995) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της ευρωπαϊκής έρευνας στο τομέα της θαλάσσιας επιστήμης και τεχνολογίας. Τη περίοδο 1997-2000 εργάσθηκε στη Διεύθυνση Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης. Τη περίοδο 2000 – 2007 εργάσθηκε ως εντεταλμένος ερευνητής στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας το οποίο υπάγεται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε). Από το 2007 είναι Επίκουρος Καθηγητής και από το 2013 Αναπληρωτής Καθηγητής ενταγμένος στο Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με αντικείμενο τη «Προσομοίωση και Διαχείριση των Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων». Από το 2014 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας.

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Προγραμματισμός Η/Υ σε γλώσσα R, Φυσική Ωκεανογραφία, Διαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων, Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική, Περιβαλλοντική Ακτομηχανική.

Ενδεικτικά Ερευνητικά Προγράμματα:
Έχει διατελέσει Επιστημονικά Υπεύθυνος σε 28 ερευνητικά προγράμματα και μελέτες, με κυριότερα τα: BEACHMED-e/NAUSICAA, INTERPLUME, KHUNSEN, ULYSSES, FIGARO, WASTENET, MARE NOSTRUM.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:
Οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις αλλά και άρθρα σε βιβλία είναι περισσότερες από 260, εκ των οποίων οι 43 είναι σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που περιλαμβάνονται στο Science Citation Index.
Sylaios, G., Bouchette, F., Denamiel, C. & V.A. Tsihrintzis (2009). A Fuzzy Inference System for the prediction of wave characteristics based on long-term wind and wave measurements. Ocean Engineering 36, 1358-1365.
Sylaios, G. (2011). Meteorological influence on the surface hydrographic patterns of the North Aegean Sea. Oceanologia 53(1), 57-80.
Sylaios, G., Kamidis, N. & N. Stamatis (2012). Assessment of trace metals contamination in the suspended matter and the sediments of a semi-enclosed Mediterranean Gulf. Soil & Sediment Contamination: An International Journal 21, 673-700.
Sylaios, G., Anastasiou, S. & V.A. Tsihrintzis (2012). Restoration of a seashore eroded due to dam operation through beach nourishment. Ecohydrology & Hydrobiology 12(2), 123-135.
Sylaios, G., Kamidis, N., Anastasiou, S. & V.A. Tsihrintzis (2013). Hydrodynamic response of Thassos Passage (N. Aegean Sea) to Nestos River discharge and meteorological forcing. Continental Shelf Research 59, 37-51.

Διακρίσεις:
Συμμετέχει στη Διεθνή Επιστημονική Ομάδας Εργασίας της UNESCO για τη Παράκτια Οικο-υδρολογία και ήταν προσκεκλημένος ομιλητής στο διεθνές συνέδριο οικο-υδρολογίας που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Chongqing στη Κίνα.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410 79398
email:gsylaios@env.duth.gr

Κατεβάστε το Βιογραφικό

Total Page Visits: 358 - Today Page Visits: 1