Λούπα Γλυκερία


Ιδιότητα: ΔΕΠ

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Εργαστήριο: Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων

Γνωστικό Αντικείμενο: Ατμοσφαιρική Ρύπανση Εσωτερικών Χώρων

Εκπαίδευση: Διδακτορικό δίπλωμα, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα:
Ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς χώρους. Σωματιδιακοί και αέριοι ρύποι. Συγκεντρώσεις σωματιδίων, κατανομή κατά μέγεθος, χημική τους σύσταση. Πηγές-εναπόθεση-χημικές αντιδράσεις (ομογενείς και ετερογενείς). Ρυθμοί αερισμού. Μικρο-κλιματικές παράμετροι και θόρυβος. Προσομοιώσεις. Επιπτώσεις στην υγεία και στους πολιτιστικούς θησαυρούς. Υγιεία και Ασφάλεια στην εργασία. Εκτίμηση κινδύνου από την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς χώρους.

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
[1] Ποιότητα της ατμοσφαίρας εσωτερικών χώρων
[2] Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
[4] Διαχείριση ποιότητας αστικής ατμοσφαίρας
[5] Εργαστήρια Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
[6] Εργαστήρια Ατμοσφαιρικής Χημείας
[7] Εκτίμηση κινδύνου για την υγεία σε εσωτερικούς χώρους από ατμοσφαιρικές παραμέτρους (και ατυχήματα)

Ενδεικτικά Ερευνητικά Προγράμματα:
1. Κύριος ερευνητής (Principal Investigator): Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο Εσωτερικό Κυπριακών Εκκλησιών Μεγάλης Αρχαιολογικής Σημασίας (ΑΡΕΣΚΕ), Χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κυπριακής Δημοκρατίας (Research Promotion Foundation of Cyprus), 2002-2004.
2. Κύριος ερευνητής (Principal Investigator): Thermopolis 2009, Χρηματοδοτήθηκε από European Space Agency.
3. Επιστημονικώς υπεύθυνη στο έργο “Εκτίμηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας μέσα σε τρία Γενικά Νοσοκομεία” Χρηματοδοτήθηκε από το ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΤΜΠ), Δ.Π.Θ. (2011-2012).
4. Επιστημονικώς υπεύθυνη στο έργο “Εκτίμηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας μέσα σε Γυμνάσια και Λύκεια τριών Νομών”. Χρηματοδοτείται από το ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΤΜΠ), Δ.Π.Θ. (2012-2013).
5. Επιστημονικώς υπεύθυνη στο έργο ” Climate Change and Public Health: Assessment of the Effects of Extreme Weather and Development of Innovative Prevention and Mitigation Strategies” ΥΓΕΙΑ/ΔΥΓΕΙΑ/0609(ΒIΕ)/20, Χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κυπριακής Δημοκρατίας (Research Promotion Foundation of Cyprus), 2009-2010. Σε παράταση, τον Ιούνιο του 2013 η τελική έκθεση.
6. Επιστημονικώς υπεύθυνη στο έργο “Εκτίμηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας μέσα σε Αθλητικές εγκαταστάσεις δύο Νομών”. Χρηματοδοτείται από το ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΤΜΠ), Δ.Π.Θ. (2013-2014).
7. Επιστημονικώς υπεύθυνη στο έργο «Ανάπτυξη συγχρόνου μοντέλου εκκένωσης σήραγγας μετρό με φωτορεαλιστική ενημέρωση του κοινού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5006334, στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Χρηματοδοτείται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. (2018-2020).

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:
1. Loupa G, E. Charpantidou, E. Karageorgos, S. Rapsomanikis, “The chemistry of gaseous acids in medieval churches in Cyprus”, Atmospheric Environment 41: 9018–9029 (2007).
2. Loupa G. and S. Rapsomanikis, “Air pollutant emission rates and concentrations in medieval churches”, Journal of Atmospheric Chemistry, 60(2):169-187, DOI 10.1007/s10874-008-9116-z (2009).
Δημοσιεύσεις μετά την εκλογή μου ως Επίκουρης Καθηγήτριας:
3. Loupa G., E. Karageorgos and S. Rapsomanikis “Potential effects of particulate matter from combustion during services on human health and on works of art in medieval churches in Cyprus”, Environmental Pollution, http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2010.06.005 (2010).
4. Loupa G. “Case study: Health hazards of automotive repair mechanics: Thermal and lighting comfort, particulate matter and noise” Journal of Occupational and Environmental Hygiene 10(10): D135-D146. http://dx.doi.org/10.1080/15459624.2013.818222 (2013).
5. Rapsomanikis S., Trepekli A., Loupa G., Polyzou C. “Vertical energy and momentum fluxes in the centre of Athens, Greece, during a heatwave period (Thermopolis 2009 Campaign)”. Boundary-Layer Meteorology, 1-16, doi: 10.1007/s10546-014-9979-2 (2014).
6. Zarogianni, A.M., Loupa G., Rapsomanikis S. “A comparison of fragrance ingredients in green and non-green detergents”. Environmental Forensics 18:110-121 doi:10.1080/15275922.2016.1263902 (2017)
7. Loupa G., Polyzou C., Zarogianni A.M., Ouzounis K., Rapsomanikis S. “Indoor and outdoor elemental mercury: a comparison of three different cases.” Environmental Monitoring and Assessment 189:72 doi:10.1007/s10661-017-5781-1 (2017)
8. Zarogianni AM, Loupa G, Rapsomanikis S Fragrances and Aerosol during Office Cleaning Aerosol and Air Quality Research doi:10.4209/aaqr.2017.08.0270 (2018)

Διακρίσεις:
1. Ravilious Kate “Poor air degrades church artwork”, Story from BBC NEWS:
Published: 2006/10/04 12:12:16 GMT http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/5406048.stm
2. Ravilious Kate “Churches may be more polluted than roads” Environmental Research Web, Oct 12, 2010, http://environmentalresearchweb.org/cws/article/news/44002

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410 79314
Κιν: 6944 128530
Φαξ: 25410 79379
email: gloupa@env.duth.gr
Διευθυνση: Β.Σοφίας 12, Ξάνθη 67100

Κατεβάστε το Βιογραφικό

Total Page Visits: 254 - Today Page Visits: 1