Κομίλης Δημήτριος


Βαθμίδα: Καθηγητής

Ιδιότητα:

Εργαστήριο: Διαχείρισης Στερεών & Επικινδύνων Αποβλήτων

Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων με έμφαση στον εργαστηριακό τους χαρακτηρισμό και τον έλεγχο συστημάτων επεξεργασίας τους

Εκπαίδευση: Πτυχίο Τμήματος Περιβάλλοντος Παν. Αιγαίου, M.Sc. & Ph.D. Univ. of Wisconsin-Madison

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Έλεγχος ποιότητας κομπόστ, Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων, Ανάλυση κύκλου ζωής και βελτιστοποίηση στη διαχείριση στη διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα: Εφαρμοσμένη Στατιστική (υποχρ., 3ο εξάμηνο-συνδιδασκαλία με Σ. Ραψομανίκη & Κ. Τσαγκαράκη), Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ι (υποχρ., 6ο εξάμηνο), Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ΙΙ – Εργαστήρια (υποχ. κατευθ., 7ο εξαμηνο-συνδιδασκαλία με Ε. Βουδριά), Έλεγχος Συστημάτων Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (επιλογής κατεύθ. 9ο εξάμ).

Ενδεικτικά Ερευνητικά Προγράμματα (ως επιστημονικά υπεύθυνος):
Funded by Contents of work Title
DIAAMATH (Solid Waste Association of the Region of Eastern Macedonia – Thrace) Laboratory characterization of home composting samples in the Region of Eastern Macedonia and Thrace. Laboratory characterization of home composting samples in the Region of Eastern Macedonia and Thrace
RAM Europe S.A. Analysis of the total content of 9 metals, respiration indexes, pH, organic matter, elemental analysis and compositional analysis of the solid wastes and the composted matter at several stages of the composting facility EVALUATING THE QUALITY OF COMPOST PRODUCED FROM A NOVEL COMPOSTING FACILITY IN KALAMATA-GREECE
DIAAMATH (Solid Waste Association of the Region of Eastern Macedonia – Thrace) Monitoring of CH4, CO2 and O2 in the interior of 24 bales following the principles of fractional factorial design. Elemental analysis of solid waste in two of the bales after 1 year. MONITORING THE BIODEGRADATION OF SOLID WASTES STORED IN WRAPPED BALES IN THE ISLAND OF THASSOS
MESOGIOS S.A. and MESOGIOS ENVIRONMENTAL SERVICES S.A. Characterization of solid wastes (moisture, organic matter, pH, elemental analysis, respiration index, K, Na) in a new composting facility in Kefallonia
Measurements of calorific value, elemental analysis, organic matter and moisture contents at the inlet and outlet of a biodrying facility in Crete. MONITORING THE PERFORMANCE OF A MSW BIODRYING FACILITY (CRETE) AND A MSW COMPOSTING FACILITY (KEFALLONIA)

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:
1. Gerassimidou, S., Komilis, D., 2015. Assessing the leaching of hazardous metals from pharmaceutical wastes and their ashes. Waste Management and Research, 33, 2, 191-198.
2. Komilis, D., Liogkas, V., 2014. Full cost accounting on existing and future municipal solid waste management facilities in Greece. Global Nest Journal, 16, 787-796.
3. Komilis, D., Kissas, K., Symeonidis, A., 2014. Effect of organic matter and moisture on the calorific value of solid wastes: An update of the Tanner diagram. Waste Management, 34, 249-255.
4. Minoglou, M., Komilis, D., 2013. Optimizing the treatment and disposal of municipal solid wastes using mathematical programming – A case study in a Greek region. Resources, Conservation and Recycling, 80, 46-57.
5. Komilis, D., Tataki, V., Tsakmakis, T., 2013. Leaching of heavy metals from personal computer components: Comparison of TCLP with a European leaching test. ASCE J. Environm. Engineering, 139, 1375-1381.
6. Gerassimidou, S., Evangelou, A., Komilis, D., 2013. Aerobic biological pretreatment of municipal solid waste with a high content of putrescibles: Effect on landfill emissions. Waste Management and Research, 31(8), 783-791.
7. Avramidou, P., Evangelou, A., Komilis, D., 2013. Use of municipal solid waste compost as a growth media for an energy plant (rapeseed). Journal of Environm. Manag., 121, 152-159.
8. Markidis, I., Komilis, D., Tsagas, F., Petalas, A., 2013. A fractional factorial field experiment to study the decomposition of municipal solid wastes stored in wrapped bales. Journal of Environm. Manag. 115, 32-41.
9. Komilis, D., Kletsas, C., 2012. Static respiration indices to investigate compost stability: Effect of sample weight and temperature and comparison with dynamic respiration indices. Bioresource Technology, 121, 467-470.
10. Komilis, D., Kanellos, D., 2012. A modified dynamic respiration test to assess compost stability: Effect of sample size and air flowrate. Bioresource Technology, 117, 300-309.
11. Chatzouridis, C., Komilis, D., 2012. A methodology to optimally site and design municipal solid waste transfer stations using binary programming. Resources, Conservation and Recycling, 60, 89-98.
12. Komilis, D., Evangelou, A., Giannakis, G., Lymperis, C., 2012. Revisiting the elemental composition and the calorific value of the organic fraction of municipal solid wastes. Waste Management, 32, 372-381.
13. Stefanakis, A., Komilis, D., Tsihrintzis, V., 2011. Stability and maturity of thickened wastewater sludge treated in pilot-scale sludge treatment wetlands. Water Research, 45, 6441-6452
14. Komilis, D., Evangelou, A., Voudrias, E., 2011. Monitoring and optimizing the co-composting of dewatered sludge: A mixture experimental design approach. Journal of Environmental Management, 92, 2241-2249.
15. Komilis, D.P., Bandi, D., Kakaronis, G., Zouppouris, G., 2011. The influence of spent household batteries on the organic fraction of municipal solid waste during composting. Science of the Total Environment, 409, 2555-2566.
16. Komilis, D.P., Kontou, I., Ntougias, S., 2011. A modified static respiration assay and its relationship with an enzymatic test to assess compost stability and maturity. Bioresource Technology, 102, 5863-5872.
17. Komilis, D.P., Vrohidou A-E., Voudrias E., 2010. Kinetics of aerobic bioremediation of a diesel-contaminated sandy soil: Effect of nitrogen addition. Water, Air & Soil Pollution, 208, 1-4, 193-208.
18. Komilis, D., Tziouvaras I., 2009. A statistical analysis to assess the maturity and stability of six composts. Waste Management, 29, 1504-1513.

Διακρίσεις:
• Marie Curie and Generalitat de Catalunya fellow: Visiting research professor at the BIO-GLS research center, GICOM, Department of Chemical Engineering, Autonomous University of Barcelona, Catalunya, Spain, 2014-2016
• Associate Editor “Waste Management” (June 2013 -)
• Associate Editor “Global Nest journal” (May 2013 -)
• Top reviewer for journal “Waste Management” (2012)
• Member of several scientific committees and chair of sessions in various international conferences: i) IWA regional symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture (member of scientific committee), ii) ORBIT 2010 & 2012(member of scientific committee and chair), iii) Conferences on Environmental Science and Technology (CEST) 2011, 2013, 2015 (member of scientific committees, chair of sessions), v) Hellenic Solid Waste Association conferences 2009 & 2012 (member of scientific committees and chair of sessions), vi) 2nd, 3rd, 4th International Conferences on Hazardous Waste Management (chair of sessions), vii) IWA Balkan Young Water Professionals Conference 2015, viii) Tinos 2015, 3rd International Solid Waste Conference
• Bilateral educational exchange scholar (Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and Sports IKY and DAAD) for year 2013 (short-term educational trip to the Technical University of Hamburg – Institute of Environmental Technology and Energy Economics; December 2013).
• Fulbright grantee for graduate studies in the USA (1993-1994).
• NATO scholar for graduate studies in the USA; the duration of the scholarship was 2 years (1993-1995).
• Lilian Voudouris foundation scholar for graduate studies in the USA (1993). One-time grant awarded on 1993.
• Hellenic Scholarships Foundation grantee during undergraduate studies (1987 to 1990).
• Undergraduate degree with honors (8.51/10) and grant from Ioniki Bank (1992).

Προσωπική ιστοσελίδα: https://dimitrioskomilis.webnode.gr/

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79391, 25410-79395, 697-4453554
email: dkomilis@env.duth.gr, dkomilis@gmail.com
Skype: dkomilis
LinkedIn: Dimitrios Komilis

Κατεβάστε το Βιογραφικό

Total Page Visits: 485 - Today Page Visits: 1