Γκεμιτζή Αλεξάνδρα


Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Εργαλείων Μοντελοποίησης στην Περιβαλλοντική Μηχανική (ΦΕΚ 1274/14-12-2016 τ.Γ).

Εκπαίδευση: Πτυχίο Γεωλογίας Τμήματος Γεωλογίας A.Π.Θ., M.Sc. in Groundwater Engineering University of Newcastle upon Tyne, Ph.D. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα:
Ανάπτυξη πρωτότυπων υπολογιστικών μεθόδων με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών όπως η ασαφής λογική, τα νευρωνικά δίκτυα και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, για τη μοντελοποίηση περιβαλλοντικών συστημάτων, τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και για την αποτίμηση (πρόγνωση) κινδύνου εκδήλωσης ακραίων φυσικών φαινομένων ή φυσικών καταστροφών.

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα: Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (1ο εξ.), Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (2ο εξ.)

Ενδεικτικά Ερευνητικά Προγράμματα:
• 2009 – 2014: FP7 “Genesis: Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scientific and Technical Basis for Assessing Climate Change and Land-use Impacts on Groundwater Systems”.
• 2005 – 2007: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.: “Αρχιτεκτονική και Τριτογενή μέχρι σήμερα τεκτονική ανάπτυξη της ιζηματογενούς λεκάνης Ξάνθης-Κομοτηνής-Περάματος και η σχέση της με την ορογενετική εξέλιξη των Ελληνίδων και την ενεργό τεκτονική (Θράκη, ΒΑ Ελλάδα)”.
• 2006 – 2008: Πρόγραμμα INTERREG IIIA : “Πιλοτικό σύστημα παρακολούθησης διασυνοριακής λεκάνης ποταμού Νέστου”.
• 2006 – 2008: Πρόγραμμα INTERREG IIIB – MEDOCC: “Réseau Durable d’Aménagement des Ressources Hydrauliques HYDRANET “(Δίκτυο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων).

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:
1. Eleftheriou, D., Kiachidis, K., Kalmintzis, G., Kalea, A., Bantasis, C., Koumadoraki, P., Spathara, M.E., Tsolaki, A., Tzampazidou, M.I., Gemitzi, A., 2018. Determination of annual and seasonal daytime and nighttime trends of MODIS LST over Greece – climate change implications. Sci. Total Environ. 616-617: 937–947. doi:10.1016/j.scitotenv.2017.10.226
2. Gemitzi A. and Lakshmi V., 2017. Evaluating Renewable Groundwater Stress with GRACE data in Greece. Groundwater (accepted manuscript). doi: 10.1111/gwat.12591
3. Gemitzi, A., Ajami, H., Richnow, H-H., 2017. Developing empirical monthly groundwater recharge equations based on modeling and remote sensing data – Modeling future groundwater recharge to predict potential climate change impacts, Journal of Hydrology (2017), doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.01.005
4. Wachniew P., Zurek A.J., Stumpp C., Gemitzi A., Gargini A., Filippini M., Rozanski K., Meeks J., Kvaerner J., Witczak S., 2016. Towards Operational Methods for the Assessment of Intrinsic Groundwater Vulnerability: a Review. Critical Reviews of Environmental Science and Technology. 46:9, 827-884, DOI: 10.1080/10643389.2016.1160816
5. Stumpp C., Zurek A. J., Wachniew P., Gargini Α., Gemitzi A., Filippini M., Witczak S., 2016. A decision tree tool supporting the assessment of groundwater vulnerability. Environ Earth Sci (2016) 75:1057. DOI 10.1007/s12665-016-5859-z
6. Gemitzi A., Stefanopoulos K., Schmidt M., Richnow H.H., 2014. Sea water intrusion into groundwater aquifer through coastal lake – Complex interaction characterised by D and 18O isotopes. Isotopes in Environmental & Health Studies, 50: 74-87. DOI:10.1080/10256016.2013.823960
7. Kløve B., Balderacchi M., Gemitzi A., Hendry S., Kværner J., Muotka T., Preda E., 2014. Protection of groundwater dependent ecosystems: Current policies and future management options. Water Policy, 16: 1070–1086. DOI: 10.2166/wp.2014.014
8. Balderacchi M., Filippini M., Gemitzi A., Klöve B., Petitta M., Trevisan M., P. Wachniew, Witczak S., Gargini A. 2014. Does groundwater protection in Europe require new EU-wide environmental quality standards? Frontiers in Chemistry, 2: 1 – 6. DOI: 10.3389/fchem.2014.00032.
9. Pisinaras V., Wei Y., Bärring L., Gemitzi A., 2014. Conceptualizing and assessing the effects of installation and operation of photovoltaic power plants on major hydrologic budget constituents. Science of the Total Environment, 493: 239–250. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2014.05.132
10. Groenendijk P., Heinen M., Klammler G., Fank J., Kupfersberger H., Pisinaras V., Gemitzi A., Peña-Haro S., García-Prats A., Pulido-Velazquez M., Perego A., Acutis M., Trevisan M., 2014.Performance assessment of nitrate leaching models for highly 1 vulnerable soils used in low input farming based on lysimeter data. Science of the Total Environment, 499: 463–480.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410 79748
email: agkemitz@env.duth.gr
LinkedIn: Alexandra Gemitzi
Διεύθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Β. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη

Κατεβάστε το Βιογραφικό

Total Page Visits: 351 - Today Page Visits: 1