Δημούδη Αργυρώ


Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ιδιότητα: Ενεργή

Εργαστήριο: Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών

Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιστήμη και τεχνολογία κατασκευών με έμφαση στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό» (ΦΕΚ Προκήρυξης 91/15.05.2003, ΦΕΚ Διορισμού 41/25.02.2005).

Εκπαίδευση:
– Δίπλωμα Διδάκτορος, Σχολή Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Κτιρίου (School of Architecture and Building Engineering), University of Bath (Η.Β.).
– Πτυχίο MSc ‘Ενέργεια και Κτίρια’, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, School of Mechanical Engineering, Cranfield Institute of Technology (Η.Β.).
– Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα:
– Εξοικονόμηση, ορθολογική χρήση ενέργειας και εφαρμογή ΑΠΕ στο δομημένο περιβάλλον
– Θέματα άνεσης στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον
– Μοντελοποίηση – προσομοιώσεις σε θερμικά και ενεργειακά θέματα κτιρίων – οικισμών
– Πειραματικές μετρήσεις και καταγραφές θερμικών και ενεργειακών παραμέτρων
– Περιβαλλοντικός σχεδιασμός στο δομημένο περιβάλλον
– Περιβαλλοντική αξιολόγηση κατασκευών

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
– Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων
– Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια
– Βιοκλιματικός σχεδιασμός και προσομοίωση
– Οικολογικά δομικά υλικά
– Δομικά υλικά
– Τεχνικές σχεδιάσεις

Ενδεικτικά Ερευνητικά Προγράμματα:
– «Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών εκπόνησης τεχνοοικονομικών μελετών για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και για την εξομάλυνση της αστικής θερμικής νησίδας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος REPUBLIC-MED» (2014-15)
– Πρότυπη πράσινη αγρο-κτηνοτροφική Κοινότητα Ελαιώνα Δήμου Σερρών (2012)
– Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον ορισμό του ‘Σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίου κατοικίας στην Κύπρο’ (2011-12)
– Διερεύνηση δυνατοτήτων βιοκλιματικής αναβάθμισης ανοικτών χώρων του αστικού ιστού της πόλης των Σερρών (2011)
– Ερευνητική μελέτη μικροκλίματος βιοκλιματικής ανάπλασης ανοικτού χώρου Πολυκέντρου Πτολεμαϊδας, (2011)

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:
1. Dimoudi A., Zoras S., Kantzioura A., Stogiannou X., Kosmopoulos P., Pallas C.(2014). ‘Use of cool materials in outdoor places in order to mitigate the urban heat island in a medium size city in Greece’. Sustainable Cities and Society, 13, 89-96.
2. Dimoud A., Kantzioura A., Zoras S., Pallas C., Kosmopoulos P. (2013). ‘Investigation of urban microclimate parameters in an urban centre’. Energy and Buildings, 64, 1-9.
3. Dimoudi A. (2012). ‘Analysis of energy performance and conservation measures of school buildings in Northern Greece‘. J. of Advances in Building Energy Research (ABER), pp. 1-15. DOI: 10.1080/17512549.2012.740904
4. Dimoudi A. (2009). ‘Solar chimneys in buildings – State of the art’. J. of Advances in Building Energy Research (ABER), 3, 21-44.
5. Dimoudi A., Tompa Ch. (2008). ‘Energy and environmental indicators related to construction of office buildings’. Resources, Conservation & Recycling, 53(1-2),86-95.
6. Dimoudi A., S. Lykoudis, A. Androutsopoulos. (2006). ‘Thermal performance of an innovative roof component’. Renewable Energy, 31 (14), 2257-2271.
7. Dimoudi A., Nikolopoulou M-E. (2003). ‘Vegetation in the Urban Environment: Microclimatic Analysis and Benefits’. Energy and Buildings, 35 (1), 69-76.

Διακρίσεις:
Βραβείο Καλύτερης Δημοσίευσης PLEA 2000 : Dimoudi A., Nikolopoulou M-E.(2000). Vegetation in the Urban Environment: Microclimatic Analysis and Benefits. PLEA 2000 Intern. Conference: Architecture City Environment, Cambridge (UK), 2-5 July, James & James Ltd, σελ. 489-494, ISBN 1-902916-16-6.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410 79388
email:adimoudi@env.duth.gr

 

Κατεβάστε το Βιογραφικό

Total Page Visits: 446 - Today Page Visits: 1