Αϊβαζίδης Αλέξανδρος


Βαθμίδα: Καθηγητής

Ιδιότητα: ΔΕΠ, ενεργός

Εργαστήριο:
Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων

Γνωστικό Αντικείμενο:
Περιβαλλοντική Τεχνολογία με έμφαση στη μελέτη Εγκαταστάσεων Καθαρισμού υγρών αποβλήτων (ΦΕΚ προκήρυξης 13-9-1995, ΦΕΚ διορισμού 145/23-8-1996)

Εκπαίδευση:
Διδακτορικό (PhD), Πολυτεχνείο Ρηνανίας – Βεστφαλίας του Άαχεν, Γερμανίας.
Χημικός Μηχανικός, Πολυτεχνείο Ρηνανίας – Βεστφαλίας του Άαχεν, Γερμανίας,

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα:
1. Τεχνολογία Αναερόβιων Ζυμώσεων (τεχνική κινητική, Scale–up, διαστασιολόγηση, βελτιστοποίηση αντιδραστήρων) για παραγωγικούς και περιβαλλοντικούς στόχους,
2. Tριτοβάθμια και προχωρημένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων (κατανόηση των συμμετεχόντων μικροβιακών πληθυσμών, βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων και ανάκτηση / επαναχρησιμοποίηση νερού),
3. Aνάπτυξη οn- line μεθόδων για συνεχή καταγραφή βασικών λειτουργικών παραμέτρων σε Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (Τοξικότητα, BOD, SVI, OUR),
4. Χρησιμοποίηση αποβλήτων ή φθηνών πρώτων υλών στα πλαίσια μιας υλικής ή ενεργειακής αξιοποίησης
5. Bιομετατροπές με καθηλωμένους μικροοργανισμούς σε ενάντιο-επιλεκτικές συνθέσεις για την παραγωγή οπτικά καθαρών αντίποδων μορίων (χειρόμορφες συνθέσεις).

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα :
1. Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι
2. Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων ΙΙ
3. Γερμανικά ΙΙ

Ενδεικτικά Ερευνητικά Προγράμματα:
Τίτλος Έργου Φορέας Χρημ/σης Εναρξη Λήξη
Εξέλιξη αναερόβιων τοξικόμετρων για ρύθμιση αντιδραστήρων βιοαερίου. RESEARCH CENTRE JULICH 1997-07-01 1998-10-31
Βελτιστοποίηση θρεπτικών συνθηκών για την ανάπτυξη μικροοργανισμών σε τεχνικές ζυμώσεις Ερευνητικό Κέντρο “Forschungszentrum Julich” Γερμανίας 1998-11-01 2001-06-30
Αριστοποίηση λειτουργίας της μονάδας χημικής επεξεργασίας αποβλήτων βαφείου (της FANCO A.E.) υπό καθεστώς περιβαλλοντικής διαχείρισης FANCO A.E. 1998-10-01 2001-09-30
Μελέτη της αποτελεσματικότητας της συνδυασμένης αερόβιας/αναερόβιας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων από την κονσερβοποίηση φρούτων σε πιλοτική κλίμακα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Ν. ΑΛΙΑΚΜΩΝ – ΜΕΣΗ – ΜΕΛΙΚΗ (ΑΛΜΜΕ) 2002-03-01 2003-09-30
Υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας για αντιμετώπιση προβλημάτων επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών αποβλήτων και βελτίωση της ποιότητας πόσιμου νερού ΔΕΥΑΚ 2003-05-02 2004-12-31
Υποστήριξη της ΔΕΥΑ Καβάλας κατά την αντιμετώπιση δυσοσμίας στο δίκτυο αστικών λυμάτων και στην είσοδο της Βιολογικής Μονάδας του Παληού ΔΕΥΑ Καβάλας 2004-11-01 2006-04-30
Καινοτομία στην εξέλιξη νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση υδατικής ρύπανσης μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων ΓΓΕΤ 2005-06-24 2005-07-24
Υποστήριξη της ΔΕΥΑ Κέρκυρας στην αντιμετώπιση δυσοσμίας στο δίκτυο αστικών λυμάτων ΔΕΥΑ Κέρκυρας 2005-05-31 2006-04-30
Υποστήριξη της ΔΕΥΑ Πάρου στην αντιμετώπιση δυσοσμίας στο δίκτυο αστικών λυμάτων ΔΕΥΑ Πάρου 2005-07-11 2006-07-10
Υποστήριξη της ΔΕΥΑ Καβάλας κατά την αντιμετώπιση δυσοσμίας στο δίκτυο αστικών λυμάτων και στην είσοδο της βιολογικής μονάδας του Παληού ΔΕΥΑ Καβάλας 2006-07-24 2007-01-23
Καινοτομία στην εξέλιξη νέων τεχνολογιών προστασίας περιβάλλοντος και αξιοποίησης φυσικών πόρων ΓΓΕΤ 2006-06-20 2007-04-30
Ηλιοθερμική ξήρανση της περίσσιας ιλύος από τη μονάδα αστικών λυμάτων της ΔΕΥΑ Καβάλας ΔΕΥΑ Καβάλας 2007-06-25 2008-09-24
Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και υγρών αποβλήτων των βιομηχανικών περιοχών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ 2008-11-1 2011-11-19
Βελτιστοποίηση των διεργασιών αναερόβιας και αερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της εταιρίας ΤΥΡΑΣ AE ΤΥΡΑΣ ΑΕ 2010-10-1 2012-09-30

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:
1. Diamantis, V.I., Kapagiannidis, A.G., Ntougias, S., Tataki, V., Melidis, P., Aivasidis, A. Two-stage CSTR-UASB digestion enables superior and alkali addition-free cheese whey treatment (2014) Biochemical Engineering Journal, 84, pp. 45-52.
2. Athanasoulia, E., Melidis, P., Aivasidis, A. Co-digestion of sewage sludge and crude glycerol from biodiesel production (2014) Renewable Energy, 62, pp. 73-78.
3. Melidis, P., Kapagiannidis, A.G., Ntougias, S., Davididou, K., Aivasidis, A. Performance and metabolic aspects of a novel enhanced biological phosphorus removal system with intermittent feeding and alternate aeration (2014) Water Science and Technology, 69 (8), pp. 1612-1619.
4. Stamatelatou, K., Giantsiou, N., Diamantis, V., Alexandridis, C., Alexandridis, A., Aivasidis, A. Biogas production from cheese whey wastewater: Laboratory- and full-scale studies (2014) Water Science and Technology, 69 (6), pp. 1320-1325.
5. Zafiriadis, I., Ntougias, S., Kapagiannidis, A.G., Aivasidis, A. Metabolic behavior and enzymatic aspects of denitrifying EBPR sludge in a continuous-flow anaerobic-anoxic system (2013) Applied Biochemistry and Biotechnology, 171 (4), pp. 939-953.
6. Diamantis, V.I., Anagnostopoulos, K., Melidis, P., Ntougias, S., Aivasidis, A. Intermittent operation of low pressure UF membranes for sewage reuse at household level (2013) Water Science and Technology, 68 (4), pp. 799-806.
7. Diamantis, V., Erguder, T.H., Aivasidis, A., Verstraete, W., Voudrias, E. Wastewater disposal to landfill-sites: A synergistic solution for centralized management of olive mill wastewater and enhanced production of landfill gas (2013) Journal of Environmental Management, 128, pp. 427-434.
8. Diamantis, V., Khan, A., Ntougias, S., Stamatelatou, K., Kapagiannidis, A.G., Aivasidis, A. Continuous biohydrogen production from fruit wastewater at low pH conditions (2013) Bioprocess and Biosystems Engineering, 36 (7), pp. 965-974.
9. Diamantis, V., Verstraete, W., Eftaxias, A., Bundervoet, B., Vlaeminck, S.E., Melidis, P., Aivasidis, A. Sewage pre-concentration for maximum recovery and reuse at decentralized level (2013) Water Science and Technology, 67 (6), pp. 1188-1193.
10. Mathioudakis, V.L., Kapagiannidis, A.G., Athanasoulia, E., Paltzoglou, A.D., Melidis, P., Aivasidis, A. Sewage Sludge Solar Drying: Experiences from the First Pilot-Scale Application in Greece (2013) Drying Technology, 31 (5), pp. 519-526.
11. Kapagiannidis, A.G., Zafiriadis, I., Aivasidis, A. Comparison between aerobic and anoxic metabolism of denitrifying-EBPR sludge: Effect of biomass poly-hydroxyalkanoates content (2013) New Biotechnology, 30 (2), pp. 227-237.
12. Athanasoulia, E., Melidis, P., Aivasidis, A. Optimization of biogas production from waste activated sludge through serial digestion (2012) Renewable Energy, 47, pp. 147-151.
13. Athanasoulia, E., Melidis, P., Aivasidis, A. Anaerobic waste activated sludge co-digestion with olive mill wastewater (2012) Water Science and Technology, 65 (12), pp. 2251-2257.
14. Zafiriadis, I., Ntougias, S., Mirelis, P., Kapagiannidis, A.G., Aivasidis, A. Molecular characterization of denitrifying bacteria isolated from the anoxic reactor of a modified DEPHANOX plant performing enhanced biological phosphorus removal (2012) Water Environment Research, 84 (6), pp. 475-484.
15. Kapagiannidis, A.G., Zafiriadis, I., Aivasidis, A. Effect of basic operating parameters on biological phosphorus removal in a continuous-flow anaerobic-anoxic activated sludge system (2012) Bioprocess and Biosystems Engineering, 35 (3), pp. 371-382.
16. Georgiou, D., Aivasidis, A. Cotton-textile wastewater management: Investigating different treatment methods (2012) Water Environment Research, 84 (1), pp. 54-64.
17. Kapagiannidis, A.G., Zafiriadis, I., Aivasidis, A. Upgrading the efficiency of an external nitrification BNR system – The modified Dephanox process (2011) Chemical Engineering Journal, 175 (1), pp. 124-135.
18. Vaiopoulou, E., Melidis, P., Aivasidis, A. Process control, energy recovery and cost savings in acetic acid wastewater treatment (2011) Journal of Hazardous Materials, 186 (2-3), pp. 1141-1146.
19. Zafiriadis, I., Ntougias, S., Nikolaidis, C., Kapagiannidis, A.G., Aivasidis, A. Denitrifying polyphosphate accumulating organisms population and nitrite reductase gene diversity shift in a DEPHANOX-type activated sludge system fed with municipal wastewater (2011) Journal of Bioscience and Bioengineering, 111 (2), pp. 185-192.

Διακρίσεις:
1. “Philip – Morris” research award in 1987
2. Διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας για την εφεύρεση σημαντικών διεργασιών /συσκευών στον τομέα της βιοχημικής:
1. “Process and apparatus for the continuous anaerobic decomposition of organic compounds” (Co-Inventor: Wandrey C.; US 4532042, 30/6/1985)
2. “Porous inorganic carriers loaded with microorganisms, process for immobilizing micro-organisms and carriers suited therefore” (Co-Inventors: Wandrey C., Kiefer W.; EP 0155669 , 25/9/1985)
3. “Fixed bed column reactor for anaerobic digestion processes” (Co-Inventors: Wandrey C., Pick R.; EP 0193969, 10/9/1986)
4. “Fixed bed reactor column for anaerobic decomposition processes” (Co-Inventors: Wandrey C., Pick R.; US 4670140, 2/6/1987)
5. “Macroporous and microporous inorganic carrier for immobilization of cells” (Co-Inventors: Wandrey C, Kiefer W.; US 5096814, 17/3/1992)
6. “Process for the continuous maturation of beer” (Co-Inventors: Wandrey C., Breitenbücher K., Mistler M.; EP 0508343, 14/10/1992)
7. “Process and apparatus for the production of alcohol-free beer” (Co-Inventors: Wandrey C., Breitenbuecher K., Mistler M.; EP 0508344, 14/10/1992)
8. “Method and apparatus for the determination of nitrification activity in a waste water stream or basin and its application” (Co-Inventors: Wandrey C.; EP 0531955, 17/3/1993)
9. “Process and apparatus for carbon source dosing in the denitrification step of a waste water purification plant” (EP 0531954, 17/3/1993)
10. “Process for the production of gluconic acid with a strain of Aureobasidium pullulans (de bary) Arnaud” (Co-Inventors: Anastassiadis S, Wandrey C.; US 5962286, 5/10/1999)
11. “Process for the continuous production of citric acid by fermentation” (Co-Inventors: Anastassiadis S, Wandrey C.; US 6303351, 16/10/2001)

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 2541079375
email:aaivazid@env.duth.gr

Κατεβάστε το Βιογραφικό

Total Page Visits: 225 - Today Page Visits: 1