Όνομα/Name: Πεταλάς Χρήστος / Petalas Christos
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ειδικότητα/Specialties:
eMail: xpetalas@env.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Αφυπηρετήσαν μέλος ΔΕΠ (από 1/9/2020)

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
ΟΕΑ1 ΕΠ ΟΕΑ1 ΕΠ Διαχείριση Υδατικών Πόρων 5
Ε1ΥΠ Ε1ΥΠ Επιχειρησιακή Έρευνα 5
Β7ΥΠ Β7ΥΠ Περιβαλλοντική Γεωλογία 5
ΣΤ5ΥΠ ΣΤ5ΥΠ Τεχνική Υδρολογία 5