Όνομα/Name: Βουδριάς Ευάγγελος / Voudrias Evangelos
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ειδικότητα/Specialties: Τεχνολογία και διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων
eMail: voudrias@env.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone: +30-25410-79377
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
ΟΕΑ4ΕΠ ΟΕΑ4ΕΠ Εξυγίανση Εδαφών και Υπογείων Υδάτων από Επικίνδυνα Απόβλητα 5
ΟΕΑ3ΕΠ ΟΕΑ3ΕΠ Τεχνολογία και Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων 5
Ζ5ΥΠ Ζ5ΥΠ Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ΙΙ 5