Όνομα/Name: Ντούγιας Σπυρίδων / Ntougias Spyridon
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος / Department of Environmental Engineering
Ειδικότητα/Specialties: Environmental Microbiology
eMail: sntougia@env.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone: +30 2541079313

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
15ΑΥ2Ν 15ΑΥ2Ν Βιολογία – Οικολογία 5
ΕΒΥΑ ΕΒΥΑ Επεξεργασία Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων 5
Δ3ΥΠ Δ3ΥΠ Περιβαλλοντική Μικροβιολογία 5