Όνομα/Name: Ραψομανίκης Σπυρίδων / Rapsomanikis Spyridon
Τίτλος/Title: Professor/Καθηγητής
Τμήμα/Department: Department of Environmental Engineering/ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ειδικότητα/Specialties: Atmospheric Sciences and Engineering / Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων
eMail: rapso@env.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone: +30-2541079380
Ιστοσελίδα: http://www.airpollab.gr

Βιογραφικό/Faculty Bio

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ Οι δευτεροβάθμιες σπουδές του καθηγητή Σ. Ραψομανίκη περατώθηκαν στην Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή των Αθηνών (τάξη του 1972). Μελέτησε Εφαρμοσμένη Χημεία στο Πανεπιστήμιο Χάλλαμ του Σέφφιλντ Αγγλίας (Hallam Sheffield University, U.K.) με πλήρη υποτροφία για όλα τα έτη σπουδών του, από την κομητεία του South Glamorgan. Το 1980 του απενεμήθη Δίπλωμα με Τιμητική Μνεία. Μελέτησε επίσης Περιβαλλοντική Χημεία στο Πανεπιστήμιο του Ντε Μόντφορντ του Λέστερ Αγγλίας (Leicester DeMontford University), με πλήρη υποτροφία από το National Environment Research Council. Tου απενεμήθη ο Διδακτορικός Τίτλος το 1983. Μετά από διετή μεταδιδακτορική ερευνητική εργασία στις Η.Π.Α. (University of New Hampshire, NH, U.S.A) χρηματοδοτούμενη από το «Sea Grant of USA» και τετραετή διδακτική και ερευνητική εργασία στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ Αγγλίας (Senior Research Officer, Institute of Aerosol Science, Chemistry Department, Essex University, U.K.), ανέλαβε καθήκοντα το 1989 ως Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 1990, μετά από πρόσκληση, ανέλαβε καθήκοντα ως Διευθυντής Eρευνητικής Oμάδος στο Ινστιτούτο Μάξ Πλάνκ της Γερμανίας (Group Leader, Max-Planck Institute for Chemistry, Otto Hahn Institute, Mainz, Germany) για έρευνα στα αέρια του θερμοκηπίου και τις ανταλλαγές τους από και προς τους ωκεανούς. Στον Διευθυντή του Ινστιτούτου, καθηγητή Paul Crutzen απενεμήθη το Βραβείο Νομπέλ για Ατμοσφαιρική Χημεία το 1995. Ο Σπυρίδων Ραψομανίκης επέστρεψε στην Ελλάδα το 1998 όπου ανέλαβε καθήκοντα ως Αναπληρωτής Καθηγητής (και από το 2002 ως καθηγητής) και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων, στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Από τον Σεπτέμβριο 2002 ως τον Σεπτέμβριο του 2004 ήταν ο πρώτος εκλεγμένος Πρόεδρος του Τμήματος. Διετέλεσε επίσης ως κύριος Εθνικός Αντιπρόσωπος της χώρας μας στις Εθνικές Αντιπροσωπείες (1) ESA- High Level Space Policy Forum, (2) ESA-GMES and (3) ESFRI, για την διετία 2008-2010. Είναι συγγραφέας 108 δημοσιεύσεων στην διεθνή βιβλιογραφία με 4.447 αναφορές τρίτων σε αυτό το έργο ( Google Scholar). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του καθηγητή Σ. Ραψομανίκη εστιάζονται: 1. Στους βιογεωχημικούς κύκλους επιλεγμένων στοιχείων και ενώσεων, 2. Στην ανθρωπογενή και φυσική εκπομπή αερίων και αιωρουμένων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα από το σύστημα «γη-ωκεανοί» και στις μετατροπές στους στην ατμόσφαιρα, 3. Στην αστική ατμοσφαιρική ρύπανση, 4. Στην Ατμοσφαιρική Χημεία 5. Στις ροές και βιογεωχημικούς κύκλους αερίων του θερμοκηπίου στον πλανήτη μας 6. Στην επιρροή των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου στο κλίμα και την μετεωρολογία της Ανατολικής Μεσογείου και στις ατμοσφαιρικές χημικές αντιδράσεις τους.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
15ΕΥ4Ν 15ΕΥ4Ν Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων Ι 5
Ε4ΥΠ Ε4ΥΠ Ατμοσφαιρική Ρύπανση 5
15ΖΥ2Ν - Κ1 15ΖΥ2Ν - Κ1 Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ (MATLAB - ANSYS - DAISYLAB - LABVIEW) 5
15ΗΥ5Ν - Κ1 15ΗΥ5Ν - Κ1 Κλιματική Αλλαγή και Δράσεις Μετρίασης Ακραίων Κλιματικών Φαινομένων 5
15ΖΥ3Ν - Κ1 15ΖΥ3Ν - Κ1 Στατιστική ΙΙ (Πειραματικός Σχεδιασμός, Βελτιστοποίηση Διεργασιών, Χρονοσειρές) 5