Όνομα/Name: Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος / Tsagkarakis Konstantinos
Τίτλος/Title: Καθηγητής / Professor
Τμήμα/Department: Depertment of Environmental Engineering, Democritus University of Thrace
Ειδικότητα/Specialties: Economics of Environmental Science and Technology
eMail: ktsagar@env.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone: 0030 25410 79397
Ιστοσελίδα: http://www.beteco.org/en

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
15ΗΥ4Ν - Κ1 15ΗΥ4Ν - Κ1 Οικονομικά της Ενέργειας και της Κλιματικής Αλλαγής 5
15ΕΥ5Ν 15ΕΥ5Ν Τεχνική Οικονομική 5