Όνομα/Name: Νικολάου Ιωάννης / Nikolaou Ioannis
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ειδικότητα/Specialties: Περιβαλλοντικό Μάνατζμεντ Επιχειρήσεων, Μοντέλα Κυκλικής Οικονομίας Επιχειρήσεων, Πράσινη Επιχειρηματικότητας, Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
eMail: inikol@env.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone: +30-2541079392

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
15ΔΥ6Ν 15ΔΥ6Ν Οικονομικά Περιβάλλοντος – Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων 5
- - Πράσινη Επιχειρηματικότητα 5