Όνομα/Name: Αϊβαζίδης Αλέξανδρος / Aivazidis Alexandros
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ειδικότητα/Specialties:
eMail: aaivazid@env.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~aaivazid

Βιογραφικό/Faculty Bio

Αφυπηρετήσαν μέλος ΔΕΠ (από 1/9/2020)

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
15ΘΕ10Ν - Κ2 15ΘΕ10Ν - Κ2 Γερμανικά ΙΙ 0
15ΘΕ1Ν - Κ2 15ΘΕ1Ν - Κ2 Προχωρημένες Διεργασίες σε ΜΕΥΑ 5
Ζ1ΥΠ Ζ1ΥΠ Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι 5
ΟΕΑ3ΕΠ Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων ΙΙ ΟΕΑ3ΕΠ 5