Έρευνα αποφοίτων Μηχανικών Περιβάλλοντος


Αγαπητή/ε απόφοιτη/ε,

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ) διενεργεί έρευνα για την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων Μηχανικών Περιβάλλοντος. Σκοποί της έρευνας είναι η βελτίωση του προγράμματος σπουδών και των δυνατοτήτων που προσφέρει η Σχολή στους μελλοντικούς απόφοιτους, καθώς και η καλύτερη και ουσιαστικότερη σύνδεση της Σχολής με τους αποφοίτους της.

Βασικοί στόχοι της έρευνας είναι:

  • Να διευκολύνει τις ανταλλαγές μεταξύ αποφοίτων, φοιτητών και του κόσμου των επιχειρήσεων με στόχο να διατηρήσει και να αναπτύξει ένα εκτεταμένο και δραστήριο δίκτυο με τους απόφοιτους και την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΜΗΠΕΡ,
  • Να συμμετέχει στην προαγωγή της φήμης και την ακτινοβολία του προγράμματος σπουδών και να συμβάλλει στην εξέλιξη του,
  • Να ενισχύσει εν γένει τη σχέση της Σχολής με τους αποφοίτους της.

Στην προσπάθεια αυτή η συμμετοχή και η συνδρομή σας κρίνεται ιδιαίτερα πολύτιμη και καθοριστική.

Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος θα λάβετε ενημέρωση και πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακή εκδήλωση, όπου εκτός από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, θα γίνουν ομιλίες από καταξιωμένους Καθηγητές, Μηχανικούς Περιβάλλοντος ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα.

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις είναι προαιρετικές και ανώνυμες. Τα δεδομένα και οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικά και διέπονται από τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του ΠΚ. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς από τη Σχολή ΜΗΠΕΡ και θα ανακοινωθούν επισήμως.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου με χρόνο συμπλήρωσης το πολύ 10 λεπτά.

Link έρευνας:

https://survey.tuc.gr/index.php/556325?lang=el&fbclid=IwAR2AvIFt_1EBs9rqPpUOOgrGxV7t0D_8IQiudkkCIsz4Iz2IccVbOtfhVpc

Total Page Visits: 676 - Today Page Visits: 1

Ο Λεωνίδας Καρακατσάνης απέκτησε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το ΔΠΘ το 1991 και ανακηρύχθηκε διδάκτορας του ΔΠΘ το 2013. Από το 1992 μέχρι το 2018 εργάστηκε ως Διοικητικό προσωπικό του ΔΠΘ στις θέσεις: α) Υπεύθυνος λειτουργίας του Γραφείου Διαμεσολάβησης του ΔΠΘ σε θέματα καινοτομίας και εκμετάλλευσης ερευνητικών αποτελεσμάτων β) Προϊστάμενος Γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Έχει συμμετάσχει σε 15 έργα R&D στο ΔΠΘ. Το 2018 μετατάχθηκε σε θέση ΕΔΙΠ στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το ερευνητικό του πεδίο επικεντρώνεται σε: α) Μη γραμμική ανάλυση χρονοσειρών με μεθόδους από την θεωρία πολυπλοκότητας σε φυσικά και ανθρωπογενή συστήματα, β) Μη εκτατική στατιστική Tsallis, γ) Εφαρμογές της θεωρίας της τύρβης, δ) Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης. Από το 2013 συνεργάζεται με το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φιλαδέλφειας του PENN University στις ΗΠΑ σε ανάλυση δεδομένων από το ανθρώπινο γονιδίωμα. Από το 2018 είναι υπεύθυνος της άτυπης ερευνητικής ομάδας Πολυπλοκότητας (https://complex.env.duth.gr) με αντικείμενο την ανάλυση δεδομένων από φυσικά και βιολογικά συστήματα. που εδρεύει στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ και έχει αναπτύξει εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες. Έχει δημοσιεύσει 20 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 7 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων και τόμους βιβλίων και μετέχει σε 1 Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας.