Διαδικτυακή Έρευνα: Επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία και στις σπουδές των φοιτητών/τριών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (ΔοΣυΠ) σε συνεργασία με την Erasmus Student Network (ESN) DUTH, διεξάγει μία διαδικτυακή έρευνα για την επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία και στις σπουδές των φοιτητών/τριών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης από την έναρξη της, μέχρι και σήμερα.

Θα σας παρακαλούσαμε πολύ να συμβάλετε στην προσπάθεια μας και να υπενθυμίσετε στους/στις προπτυχιακούς/ες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές και φοιτήτριες σας για την διεξαγωγή αυτής της έρευνας.

Για τον σκοπό αυτό σας παρακαλούμε, εφόσον συμφωνείτε, να επανακοινοποιήσετε  το κείμενο που σας επισυνάπτουμε σε word, σε εμφανές και σταθερό σημείο στην ιστοσελίδα σας και να διαμοιράσετε με όποιο τρόπο θεωρείτε πρόσφορο το (link) του διαδικτυακού ερωτηματολογίου στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος σας.

https://stsurvey.limequery.com/398138?lang=el

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συνεργασία σας.

Με πολλή εκτίμηση
Μαρία Σαμακουρή, Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Δ.Π.Θ.
Επιστημονικά Υπεύθυνη της ΔοΣυΠ

Total Page Visits: 298 - Today Page Visits: 1