Ανακοίνωση: Διάκριση της Υποψήφιας Διδάκτορα του Εργαστηρίου Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας κας Παναγιώτας Κεραμέα


Η υποψήφια διδάκτορας του Εργαστηρίου Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Παναγιώτα Κεραμέα κατατάγει πρώτη στην λίστα αξιολόγησης της 3ης προκήρυξης υποτροφιών υποψηφίων διδακτόρων του ΕΛΙΔΕΚ. Με βάση την κατάταξη αυτή η Παναγιώτα θα είναι υπότροφος του ΕΛΙΔΕΚ κατά την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής. Η διατριβή της έχει τίτλο: “Βελτιστοποίηση διεργασιών επιχειρησιακής προσομοίωσης μεταφοράς και διασποράς πετρελαιοκηλίδας και συστήματα λήψης απόφασης και απόκρισης” με Επιβλέποντα Καθηγητή τον κ. Γ. Συλαίο.

Total Page Visits: 179 - Today Page Visits: 1