Ανακοίνωση για το μάθημα ” ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΕΙΑ”


Οι διαλέξεις του μαθήματος Παγκόσμια Βιογεωχημεία θα γίνουν διαδικτυακά μέσω του Skype For Business. Ο σύνδεσμος για να μπορέσετε να συνδεθείτε στο μάθημα στις 18/02/2021 όπως και στα επόμενα μαθήματα είναι:

https://meet.lync.com/duth/atkarag/K2BJV9J8

Οι διδάσκοντες

Total Page Visits: 160 - Today Page Visits: 1