Ανακοίνωση για τα μαθήματα ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ” και “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ”


Τα μαθήματα θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας Teams, στους παρακάτω συνδέσμους:

Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4481eda4560f46569c6b0829d9d4218e%40thread.tacv2/conversations?groupId=7af1c942-de4d-4c7c-a822-374d2beb285d&tenantId=8035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7

Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια – Ενεργειακή Επιθεώρηση
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7a8b6df52654460ba3719af5ba81d628%40thread.tacv2/conversations?groupId=e54f670c-0dd8-43af-b21e-37271c5bff7e&tenantId=8035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7

Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ

Total Page Visits: 208 - Today Page Visits: 1