Ανακοίνωση για το μάθημα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών


Το μάθημα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afc717700b7774cbcae09ab1774ebfe50%40thread.tacv2/1613130255689?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ab9bcda3-0cf4-4131-9700-d9e17bafb2b4%22%7d

Τη Δευτέρα 15/2/2021 αρχίζουν τα μαθήματα, ενώ στο πρώτο δίωρο θα ανακοινωθούν τα τμήματα εργαστηρίων.

Η διδάσκουσα

Αλεξάνδρα Γκεμιτζή

Total Page Visits: 594 - Today Page Visits: 1