ΕΠΕΙΓΟΝ: ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021


Παρακαλούνται οι φοιτητές που δε δήλωσαν εμπρόθεσμα και μέσα στις προθεσμίες που είχαν  αρχικά δηλωθεί  (18-24/1/2021) τη συναίνεσή τους στη συμμετοχή τόσο στην εξεταστική Φεβρουαρίου όσο και στην πτυχιακή εξεταστική Φεβρουαρίου 2021, να στείλουν ηλεκτρονικά στο protocol@env.duth.gr  τη συνημμένη αίτηση (Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής), υπογεγραμμένη και επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, ώστε η Γραμματεία να τις διαβιβάσει στους διδάσκοντες πριν την έναρξη της εξεταστικής.

Παρακαλούμε θερμά η αποστολή να γίνει μέχρι και αύριο 26/1/2021.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

 

Total Page Visits: 450 - Today Page Visits: 1