Δημοσίευση διπλωματικής εργασίας φοιτήτριας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό 


Δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Water η διπλωματική εργασία της προπτυχιακής φοιτήτριας Δήμητρας Παπάκη με επιβλέποντα Καθηγητή τον κ. Γεώργιο Συλαίο.

Η εργασία των Papaki D., Kokkos N., Sylaios G., 2020. “A Fuzzy Inference System for Seagrass Distribution Modeling in the Mediterranean Sea: A First Approach”. Water 12(10), 2949; https://doi.org/10.3390/w12102949 παρουσιάζει ένα καινοτόμο μοντέλο ασαφούς λογικής για την πρόγνωση της κατανομής μακροφυκών (σε επίπεδο οικογένειας) στην Μεσόγειο Θάλασσα με βάση τα περιβαλλοντικά και ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

Total Page Visits: 378 - Today Page Visits: 2