Χορήγηση πιστοποιητικών στους Πρωτοετείς Φοιτητές


Σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών (π.χ. βεβαίωση σπουδών, πιστοποιητικό στρατολογίας κ.α ) σας ενημερώνουμε ότι εκδίδονται μετά από ηλεκτρονική αίτηση του φοιτητή μέσω της πλατφόρμας του πανεπιστημίου με χρήση των κωδικών πρόσβασης  και θα στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο πανεπιστημιακό email.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα το αίτημα για την έκδοση του πιστοποιητικού να γίνει μέσω ΚΕΠ. Το ΚΕΠ διαβιβάζει το αίτημα στη Γραμματεία, εκδίδεται το πιστοποιητικό και στέλνεται στο ΚΕΠ απ’ όπου και το παραλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Total Page Visits: 941 - Today Page Visits: 1