Ανακοίνωση για Πρωτοετείς Φοιτητές: Ομάδες εργαστηρίου Υδατικής Χημείας


Οι ομάδες έχουν χωριστεί με αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμο των
φοιτητών. Όσοι έχουν αιτηθεί τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένη ομάδα για
λόγους ανωτέρας βίας δεν έχουν συμπεριληφθεί στην Ομάδα 1. Οι συγκεκριμένοι
φοιτητές θα ενημερωθούν σε ποια Ομάδα ανήκουν μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Ομάδα 1: Από το “Α” έως και το “Δ”
Ομάδα 2: Από “Ζ” έως “Κι”
Ομάδα 3: Από “Κου” έως “Μπιγ”
Ομάδα 4: Από “Μπρ” έως “Πα”
Ομάδα 5: Από “Που” έως “Φ”
Ομάδα 6: “Χ”
Τη Δευτέρα 12/10/2020 στις 15:15-17:00 και την Τρίτη 13/10/2020 στις 15:15-
21:00 θα πραγματοποιήσει τις εργαστηριακές ασκήσεις η Ομάδα 1.
Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Εργαστήριο
Περιβαλλοντικής Χημείας, εργαστήριο Β4 στο κτίριο Β στις εγκαταστάσεις του
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στα Κιμμέρια.

Ο διδάσκων του μαθήματος

Επ. Καθηγητής κ. Χριστοφορίδης

Total Page Visits: 858 - Today Page Visits: 1