ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Πληροφορίες για αίτηση διαγραφής από φοιτητές Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος


Προκειμένου να πραγματοποιηθεί διαγραφή φοιτητή από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π. Θράκης οι φοιτητές καλούνται να αποστείλουν  στη Γραμματεία του Τμήματος:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 επικυρωμένη  από Κ.Ε.Π. ή  Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής (ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ (1))Στο τελευταίο μέρος του κειμένου της Υπεύθυνης Δήλωσης θα πρέπει να δηλώσετε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (την προσωπική σας και της Γραμματείας του Τμήματος  στο οποίο επιτύχατε ), στις  οποίες θα σταλεί η «Βεβαίωση Διαγραφής»
  2. Εάν οι φοιτητές έχουν στην κατοχή τους Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο), πρέπει να την επιστρέψουν στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να ακυρωθεί.
  • Η Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει  αρχικά να αποστέλλεται στο protocol@env.duth.gr  και κατόπιν οπωσδήποτε μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορικής (courier) μαζί με την ακαδημαϊκή ταυτότητα (αν υπάρχει) στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ) ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 12  67132 ΞΑΝΘΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25410 79109 / 79110

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Total Page Visits: 217 - Today Page Visits: 1