ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. (από Β΄ έτος σπουδών έως πτυχίο)


Συν2_ΣΙΤΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Συν1_Αίτηση Σίτισης

Ανακοίνωση_υποβολή δικαιολογητικών σίτισης από φοιτητές Β΄ έτους έως πτυχίο

 

Για περισσότερες πληροφορίες : Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ξάνθης

τηλ: 2541079028

Total Page Visits: 923 - Today Page Visits: 1